Kungshult vårdboende

Latest case study from Altro

Kungshult vårdboende

Kungshults vårdboende är ett nytt äldreboende i Helsingborg som invigdes hösten 2015. Det är en trevåningsbyggnad med 72 lägenheter där varje lägenhet har ett eget badrum. På en sammanlagd yta av 1 200 m² i badrummen har man installerat Altro Aquarius som är ett stegsäkert golv för våtutrymmen. Driftschef Britt-Marie Mattsson är nöjd med funktionen hos golven och menar att de känns säkra att gå på både för boende och personal.

Upptäck mer