Altro Blogg

Är ditt golv en fallolycka som bara väntar på att hända?

Är ditt golv en fallolycka som bara väntar på att hända?

Det finns omfattande dokumentation om att rätt val av golv kan reducera olycksrisken markant, men trots detta utgör fall, snubblingar eller halkningar på samma nivå fortfarande den största orsaken till allvarliga arbetsolyckor i Sverige. En ny säkerhetskampanj från Altro sätter fokus på problemställningen.

Läs mer