Altro Blogg

Samverkande byggmaterial stoppar bullret

Samverkande byggmaterial stoppar bullret

Buller i inomhusmiljön påverkar vår hälsa och livskvalitet på olika sätt. Förutom att det är otrevligt och gör det svårt att uppfatta tal andra önskvärda ljud kan buller ge upphov till höjd hjärtfrekvens, tillfälligt förhöjt blodtryck och sömnstörningar. Ostörd sömn är en förutsättning för att människan ska fungera bra både fysiologiskt och mentalt.*

Läs mer