Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Ansvarsfriskrivning

Altro använder inte informationen i dokumenten och figurerna på denna server för något annat ändamål. Alla sådana dokument och figurer presenteras utan garantier av något slag.

Altro friskriver sig från alla garantiåtaganden kring informationen inklusive underförstådda garantier, köpvillkor och lämplighet för speciella ändamål. Inte i några sammanhang kan Altro hållas ansvarig för direkta, indirekta och konsekvensskador av något slag som resulterat i förlust av data, inkomster underlåtenhet eller andra villseledande åtgärder som kan ha uppstått som en följd av informationen i dokument på denna server. Dokumenten och anslutande figurer som publiceras på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Informationen kan även förändras då och då eftersom Altro hela tiden vidareutvecklar och förbättrar innehållet.

Ibland leder länkar från vår server till servrar som underhålls av andra organisationer. Sådana länkar finns där enbart för din bekvämlighet och innebär inte att Altro stödjer eller accepterar dessa organisationer, deras information eller deras produkter och tjänster på något sätt. Altro tar inget ansvar för innehållet på dessa servrar.

Upptäcker du någon information som du misstänker är felaktig eller olämplig, var vänlig informera oss på engelska

via e-mail eller på 
Tlf: 00 46 40 312 200
Fax: 0046 40 949 364

Ikoner
Ikoner tillhandahålls av http://www.fatcow.com/free-icons/ under Creative Commons Attribution licens.

Copyright © 2015 Altro Nordic AB | Flintyxegatan 4 | Box 9055 | 200 39 | Malmö
UK Company Reg.No. 556189-6340 | Vat Reg No.SE556189634001