Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Nu är det färdigkrympt

En fuktig början

Man kan undvika problem som orsakas av fukt i underlaget genom åtgärder som ser till att underlaget är torrt och felfritt. Vi på Altro rekommenderar alltid att installationer utförs enligt standard BS 8203. Det första steget är att mäta fukthalten med hjälp av lämpligt mätinstrument. Ibland kan ett underlag se torrt ut på ytan, men ändå ha dolda problem, som till exempel läckande rör, orsaker som vanligtvis upptäcks med en provtryckning.

Mögeltillväxt är vanligt när underlaget är fuktigt. Då fäster inte limmet ordentligt och golvet släpper. Mögel yttrar sig i form av blåa, gråa eller svarta missfärgningar. Möglet blir instängt mellan det fuktiga underlaget och det nyinstallerade golvet och kan dessutom orsaka unken och dålig lukt.

Förutom krympande golv kan ett fuktigt underlag även påverka trycket, vilket i sin tur kan orsaka vätskefyllda bubblor eller blåsor. De kan vara väldigt små eller ganska stora, och ofta läcka stora mängder vatten om man sticker hål på dem. Att tömma blåsorna kan vara en tillfällig lösning, men det krävs en mer långsiktig lösning för att komma tillrätta med blåsbildningen.

Ibland är det viktigt att vara snabb

På Altro förstår vi att golv måste läggas snabbt, det är inte alltid det finns tid att vänta på att byggnadsmaterialen ska hinna torka. Om fukten i underlaget kommer från nygjuten betong kan Altro XpressLay mycket väl vara den bästa lösningen. Eftersom det är limfritt kan det läggas utan fuktspärr och på ytor med upp till hela 97 % relativ fuktighet. Det har en unik prägel på undersidan med luftningskanaler där fukten kan försvinna. Altro XpressLay går att använda omedelbart efter monteringen och har fem års garanti och en förväntad livslängd på femton år.

En annan möjlighet är att använda ett skyddande mellanskikt, som till exempel AltroLay, som passar på en lång rad typer av ytor, inklusive fuktiga underlag eller golv som utsatts för spill. Det minskar torktiden för vanliga underlag, vilket i sin tur minskar installationstiden, samtidigt som det fungerar på golv med upp till 92 procents relativ fuktighet utan fuktspärr.

Att hålla ihop

Vi rekommenderar lim som är anpassade efter den typ av Altrogolv som du installerar. Använder man fel sorts lim kan det innebära att golvet reser sig, lossnar eller krymper. Fuktiga underlag eller underlag som utsatts för spill är ingen bra kombination med vattenlösliga limsorter. Om du känner dig tveksam om vilket lim du ska välja – kontakta vår kundtjänst så får du hjälp.

Den rätta kemin

Lim på fuktiga underlag kan göra att golvet inte fäster på underlaget. Fukten kan överföra alkaliska salter från betongen som kan bryta ner limmet på kemisk väg, vilket gör att golvet lossnar från underlaget.

Använder man vattenlösligt lim löser det upp sig och tappar fästet. De alkaliska salterna kan även bryta ner mjukgörarna i golvmaterialet så att det blir skört och krymper. Ibland kan fukt från underlaget få latexskiktet att lossna. Det brukar synas i form av räfflor på golvytan.

Missfärgningar är vanligast på mönstrade golv, även om det kan förekomma på vissa ljusa enfärgade produkter. Missfärgningarna yttrar sig i form av blekgula fläckar. Det antas bero på partiklar från underlaget som tränger igenom golvmaterialet. Missfärgningar kan blekna med tiden allt eftersom underlaget torkar, men det krävs en långsiktig lösning för att de inte ska dyka upp på nytt.

Samtliga exempel som nämns ovan har samma långsiktiga lösning. Fukt i underlaget som inte beror på nybyggnation måste utredas och åtgärdas. Läckor måste lokaliseras och lagas. När skadan redan är skedd bör latexskiktet och golvet tas bort och ersättas.

Posted: 2015-03-23 09:59:31 by Lea Charnley | with 0 comments