Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Är ditt golv en fallolycka som bara väntar på att hända?

FallDet finns omfattande dokumentation om att rätt val av golv kan reducera olycksrisken markant, men trots detta utgör fall, snubblingar eller halkningar på samma nivå fortfarande den största orsaken till allvarliga arbetsolyckor i Sverige. En ny säkerhetskampanj från Altro sätter fokus på problemställningen.

Att ramla, snubbla eller halka på samma nivå är orsaken till omkring 8000 olyckor på arbetet, och intar därmed en trist förstaplats på listan över allvarliga olycksorsaker.

Det blir inte bara dyrt för de som drabbas, deras nära och kära, kollegor och arbetsplats. Även resten av samhället betalar ett högt pris när skadorna ska behandlas. Enligt Socialstyrelsen visar deras beräkningar till exempel att kostnaderna för fallolyckor når upp till 11,1 miljarder kronor per år, detta utan att räkna med kostnaderna för primärvården.

 

Att välja rätt golv kan reducera risken

Ännu mer förvånande är det att ingen dokumenterad hållbar halksäkerhet för golv som används i arbetsområden med mycket hög risk för att halka, ramla eller snubbla. Det menar i varje fall Altro, tillverkare av stegsäkra golv, som precis har lanserat en ny säkerhetskampanj för att sätta fokus på problemet. Michael Persson, nordisk chef hos Altro, berättar:

- Det finns tydliga bevis för att rätt val av golv minskar risken att halka, snubbla eller ramla markant, från mer än 1 av 20 till endast 1 på miljonen. Värt att påpeka är att dessa siffror stämmer även när det till exempel har spillts vatten, olja eller fett på golvet. Därför är det anmärkningsvärt att det inte ställs större krav på golven på svenska arbetsplatser, när just den typen av olyckor fortfarande toppar listan.

Han fortsätter:

- Anställda i kommersiella kök går runt på golv med rester av bland annat fett, vatten, olja och matrester, precis som medarbetare i till exempel äldrevården befinner sig i badrum med rester av schampo, duschtvål och balsam på golven. I båda situationer är det därför avgörande att golven håller det nödvändiga halkmotståndet under hela dess livstid, så att de anställda inte plötsligt åker skridskor över golvet och blir en del av olycksstatistiken.

Vem springer ett maraton i vilka gympaskor som helst?

Michael PerssonI linje med Arbetsmiljöverkets vägledning ska golvbeläggningen i en arbetslokal vara lämpligt för det arbete som ska utföras. Det omfattar också golvets fasthet, stabilitet och halkmotstånd.

Men det ställs inga krav om att golvtillverkaren ska kunna dokumentera hållbart halkmotstånd. Därmed är där ingen trygghet när det gäller olycksrisken efter att golvet tas i bruk och så småningom slits ned, varken för byggherre eller användare. Michael Persson förklarar:

- Många tittar endast på om golvet uppnår en R10-rating, och det är enligt oss faktiskt den lägsta möjliga klassificeringen för ett golv, om det överhuvudtaget ska kunna kallas halksäkert. Problemet är att det ramptest som används för att beräkna R10-ratingen bara fungerar på ett fabriksnytt golv. Det betyder att en R10-rating inte säger något om hur golvet fungerar efter att det tas i bruk. Och här visar våra tester, tyvärr, att man vid några tillfällen redan efter några få månader kan riskera att ett R10-golv har förlorat sitt halkmotstånd.

Han fortsätter:

- Man kan därför säga att en installation av ett R10-golv i hopp om att förhindra en olycka är samma som att ta vilket par gympaskor som helst på sig när man ska springa ett maraton. Det fungerar kanske, men där är en betydligt större risk att det inte gör det.

Reducerar risken till en på miljonen

Just därför rekommenderar Altro också att man tittar på mer än golvets R-rating när man ska välja golv till en arbetslokal. Först och främst ska man göra en riskbedömning, vilken fastlägger risken för att halka på grund av de föroreningar som troligen hamnar på golvet under arbetsdagen – oavsett om det är vatten, olja, matrester eller tvål.

Härnäst ska man välja ett golv som överensstämmer med kraven i riskbedömningen och som erbjuder hållbart halkmotstånd. Stegsäkra golv från Altro har till exempel hårdpartiklar genom hela produktens slitlager, så att de inte kan förlora sitt halkmotstånd på grund av slitage. Samtidigt visar pendeltestvärdet PTV ≥ 36 på att golven minskar halkrisken till en på miljonen.

- Vi kan starkt rekommendera att du får ett hållbart halkmotstånd bekräftat av din golvleverantör. Om du inte har den dokumentationen finns där ingen garanti på att golvet faktiskt ger det skydd du behöver. Du riskerar att golvet blir en fallolycka som bara väntar på att hända, avslutar Michael Persson.

Läs mer om problemställningen här.

Posted: 2020-05-25 08:00:00 by Saloni Robinson | with 0 comments