Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Care Forum föddes i baren

Joe Hurst, områdeschef för vårdsektorn på Altro, ansåg att det behövdes ett forum för att diskutera design för vårdsektorn. Tillsammans med två kollegor diskuterade de möjligheterna på en bar. De skrev ivrigt ner sina idéer på ett litet papper - och Care Forum tog form.

Joe.jpg


När Joe Hurst delade en öl med sina två kollegor den europeiska försäljningschef Domingo López-Dean och nordiska försäljningschef Michael Persson på en bar, bildade deras brainstorming och idéer formeln för att sätta ihop Care Forum.

Stor idé på ett litet papper
"Jag hade idén tillsammans med Domingo och Michael, att det skulle vara bra att titta på globala skillnader mellan design-etik och design-principer, särskilt inom vård och omsorg till att börja med och sedan titta på våra andra kärnsektorer", säger Joe Hurst.

Idéerna skrevs ner på en handskriven lapp, nästan lika stor som ett cigarettpaket. Förslaget var att få mer feedback från kunderna, mer interaktion, låta kunderna interagera med varandra och vara moderator bakom allt. Detta var huvudlinjerna som de tre kollegerna gick ut med.

"Jag trodde att vi kunde lära oss av våra kunder i Storbritannien, våra vårdföretagskunder, formgivarna, arkitekterna - människorna i beslutskedjan. Och verkligen förstå från dem, vad som är drivkrafter, ämnen, trender, designprinciper och bästa praxis", säger Joe Hurst.

Det första vårdforumet ser dagens ljus
Året är 2016. 48 deltagare tar plats och riktar sin uppmärksamhet mot huvudtalarna vid det första Care Forum. Ämnet är "Designing for Living". Evenemanget visar sig snabbt vara populärt, aktuellt och relevant. Det växer i storlek. Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland och Spanien deltog under de tre första åren. Nu kommer gäster och talare från hela världen, även USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland deltar.
Alla med olika tillvägagångssätt, idéer, forskning och statistik.

"Vi började 2016 med ett litet evenemang. Utvecklingen av evenemanget är otrolig. Det sätt på vilket det har gått från ett litet europeiskt evenemang till att bli verkligt internationellt från och med 2018. Det är helt enkelt fantastiskt. Under pandemin hade vi till och med ett Care Forum-evenemang online, där 78 personer deltog", säger Joe Hurst.

Vårdsektorn står alltid i centrum för Care Forum.
Vårdsektorn står alltid i centrum för evenemanget. Det är den samarbetsinriktade metoden att samla alla globala regioner och dela idéer, misslyckande och framgång och sedan utveckla nätverk och kontakter som förhoppningsvis varar hela livet.

Varje år har forumet ett annat tema, t.ex. "Transform Space - Improve Wellbeing", "Designing for living" och detta års tema "Care for the Carers".

"Ett år var tekniken en drivkraft, andra året personalisering och beaktande av individuella behov, och i år finns det inget bättre tillfälle att tala om vårdarna och hur vi tar hand om dem. Det är de som levererar vården, de är där för att se till, att de boende och deras familjer får valuta för pengarna", säger Joe Hurst.

Deltagarna är mycket nöjda med evenemanget
Joe Hurst berättar, att många kunder har sagt, att de går på andra evenemang också, men ser mest fram emot Care Forum, eftersom innehållet finns där. Altro trycker inte på sina produkter, kvaliteten på talarna är hög och nätverksmöjligheterna för att verkligen förstå vad alla gör, dela med sig av gemensamma skillnader, utmaningar och diskussioner är fantastiska.

Den svenska arkitekten Helen Beckman deltog också i Care Forum 2022 och sade:
"Jag tyckte att Care Forum var professionellt organiserat. För mig som arkitekt med inriktning på vård var det värdefullt att diskutera utformningen av vårdhem med kollegor från hela världen".

Hon säger att, vårdhemmen i Sverige har i stort sett, sett likadana ut i årtionden - mer som sjukhus än som hem.

"På Altros Care Forum fick jag höra nya argument för de idéer, som jag och mina kollegor på Tengbom har om att utveckla vårdboenden så att de är värdiga, välutrustade och stödjer de boende att bli mer självständiga.
Det var inspirerande att prata med mer engagerade människor och höra till exempel om hur hjärnan påverkas av demens, hur den måste arbeta för att avkoda det som är självklart för oss andra, en ljusknapp, en kran eller en brandsläckare. Viktig förståelse för hur man kan skapa ljusorienterade miljöer med fokus på människor och natur snarare än byggnadsinstallation".

Och tillbaka till Joe Hurst. Han är nöjd med evenemanget, glad över hur det har utvecklats och ser redan fram emot nästa år.
"Det var ett så fantastiskt evenemang i år med internationell representation, strålande atmosfär och stämning. Så mycket nätverkande, diskussioner och utbyte. I huvudsak är det vad det handlar om. Vi måste samarbeta, dela med oss och utbilda för att verkligen göra skillnad, och som tillverkare gör vi vår del för att se till att vi har rätt målgrupper som kan bidra till visionen och göra skillnad", säger Joe Hurst.

20221104_094645.jpg
 
Posted: 2022-11-28 11:08:12 by Anna Jankovic | with 0 comments