Produktprover

 • Sample basket
 • Change country

  Select a country

 • Search the site

  Search the site

Säkra hemmiljöer är viktiga i demensboenden

Demensvänliga hem kan hjälpa personer med demenssjukdom att klara sig så bra som möjligt och göra vardagen trygg och säker. Altro har samarbetat med experter på demenssjukdomar för att utveckla lösningar för demensboende som främjar välbefinnande och livskvalitet.
 
När man utformar demensboenden är det viktigt att lägga till hemtrevnad, en trygg miljö, säkerhet, ljus, färg, rumsfunktion och utrymmen för de boende.

Altro samarbetar med experter på demenssjukdomar
"På Altro är vi stolta över att ha arbetat med demensvänlig inredning och design i flera år. Vi anser att bostäder för demenssjuka bör utformas för att hjälpa dem som drabbats av demenssjukdomar att leva ett bra liv. Vi skapar inte bara demensvänliga hem, utan även väldesignade, lugnande, attraktiva och lämpliga hem för alla vårdboende", säger Michael Persson, Area Manager på Altro Nordic.

Altro har samarbetat med experter för att utveckla lösningar för demensboenden och följer hälsovårdsmyndigheternas riktlinjer.

"Vi använder aktivt de verktyg vi har från demensstudier för att ge arkitekter råd om val av golv. Det är inte bara en diskussion om det bästa golvet när det gäller slitstyrka, hygien, hållbarhet och halkbekämpning, utan också om design", säger Altros tekniska rådgivare Kim Thomsen

Våra lösningar erbjuder bland annat:
 • Stegsäkra golv
 • Hög hygien och lätt att rengöra golv och väggar
 • Tåliga golv för rullstolar
 • En hemmiljö som ger trygghet och välbefinnande för boende och personal.
 • Expertrådgivning
 • Ljus, synlighet och överblick
 • Akustik
 
Fakta om demens
Demens drabbar människor på olika sätt. Symtomen kan vara glömska, svårigheter att utföra välbekanta uppgifter, att hitta ord, att hitta sin väg (påverkad lokalkänsla), brist på initiativ och handlingskraft, svårigheter med siffror och aritmetik samt förändrad personlighet.

I Sverige lever cirka 130 000–150 000 personer med demenssjukdom. Detta enligt Svenskt Demenscentrum. Cirka 60 % personer med demenssjukdom bor i egen bostad och cirka 40 % bor på demensboende eller annat äldreboende.

Antalet förväntas öka till över 180 000 personer år 2030.
 
Altro har kunskap på området, säger professor
"Att tillhandahålla högkvalitativ vård för det ökande antalet människor som lever med demens är en av de största utmaningarna under 2000-talet. Under åren har vi utvecklat en mycket större förståelse för hur man använder färg och struktur och vikten av att utforma utrymmen som gör det möjligt för människor att leva väl och upprätthålla så mycket av sitt oberoende som möjligt", säger Martin Green, professor och chef för Care England och fortsätter:

”Altro har genom sin erfarenhet att utforma och utveckla vårdmiljöer byggt upp en imponerande kunskapsbank och strävar alltid efter att ligga i framkant inom design och innovation. Varje tjänst där renovering eller utveckling av nya anläggningar övervägs kan gynnas av hjälpsamma råd från Altro-teamet", säger Martin Green.
 
VÄRLDEN
 • I världen lever ca 47 miljoner med en demenssjukdom.
 • Varje år insjuknar 10 miljoner, det motsvarar en person var tredje sekund.
 • Prognos för antalet personer med demenssjukdom, år 2030: 75 miljoner och år 2050: 131 miljoner.
Källa: World Alzheimer Report 2015, Alzheimer´s Disease International

Salisbury-Hospital-Dementia-Unit-Altro-Whiterock-Chameleon-44-(1).jpg 
Posted: 2022-10-03 10:40:22 by Anna Jankovic | with 0 comments