Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Studiebesök ger ny kunskap och utveckling för Altro

Sedan 2008 har Altro öppnat sina dörrar för representanter från 1550 företag från hela världen. Det är inte bara besökarna som lär sig mer om Altros produkter och varumärke.
Nej. Altro får också mycket feedback, och det är ovärderligt. Och med den kunskapen kan företaget utvecklas och förbättras kontinuerligt.Altro bjuder varje år in arkitekter, entreprenörer och golvläggare till studiebesök. Besökarna får komma nära produkterna, se hur de tillverkas och installeras.

VOC - är namnet på Altros studiebesöksprogram och står för "Voice of the Customer" (kundens röst).
VOC handlar om att få feedback från kunderna om Altros varumärke och produkter efter möten med personalen och besök i fabrikerna.
 
Studiebesöken och fabriksbesöken går både till Altros huvudkontor i Letchworth utanför London och till Dessau i Tyskland.

3F-DK-Cotnractors-6958-106-1.jpg
 
Kundbesök ger värdefull feedback
Ron Austin arbetar på Altros huvudkontor i Storbritannien. Han är ansvarig för VOC-programmet.
 
"När kunderna besöker våra fabriker och ser hur våra produkter tillverkas kan vi använda deras feedback för att se till att vi går i rätt riktning."
Med hjälp av kundernas feedback kan Altro göra ändringar och förbättringar av servicenivåerna.
 
"Allt detta bidrar till att skapa förtroende och integrera kunderna i vårt företag och varumärke. Det är ovärderligt", säger Ron Austin.
Michael Persson, Altros Nordenchef, håller med.
 
"Vi vill att våra kunder och partners ska ha en god förståelse för vilka vi är. De får en bild av hur vi arbetar, när vi utvecklar framtida produkter, hur vi tillverkar våra produkter och de har möjlighet att ge ris och ros för våra produkter och tjänster", säger den nordiska områdeschefen.

Han tillägger att Altro också är angeläget om att kunderna går hem med mer kunskap än de hade innan besöket.

Billede4.jpg
 
Professionell kunskap och trevligt sällskap
Ett typiskt studiebesök är lika delar kunskap och nöje. Det professionella programmet omfattar information, utbildning och produktionsbesök. I det sociala programmet ingår middag, sightseeing och socialt umgänge.

"Vi brukar få mycket positiv feedback. Både att vi hade en socialt trevlig resa och att den innehöll en hel del saker som de inte kände till tidigare. Vi hör också att vi är mycket intresserade av gästernas åsikter och frågar mycket om deras behov och inte så mycket fokus på Altro", säger Michael Persson, som ansvarar för och planerar de flesta studiebesöken från de nordiska länderna.
 
Skandinaverna är skickliga och roliga
Ron Austin tillägger att han alltid är glad att få träffa grupper från Norden.

"Nordborna är alltid roliga, mycket öppna och engagerade, aldrig rädda för att ställa frågor och de tycker verkligen om de praktiska sessioner som vi håller i våra utbildningslokaler. Jag är också imponerad av den professionella kompetensen hos de nordiska installatörerna.
 
Studieresorna fortsätter
Studiebesöken är här för att stanna, säger Michael Persson. De tillför ett otroligt värde på många olika sätt. Men Corona-avstängningarna gjorde att besöken fick vänta ett tag, men nu är de i full gång igen.

"Vi lär oss av våra kunder och vi får visa upp vårt företag, vilket vi är stolta över", säger Michael Persson.


 
Posted: 2022-10-19 10:21:08 by Anna Jankovic | with 0 comments