Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Kan infektionsrisker byggas bort?

Kan infektionsrisker byggas bort? Det har vi gått till botten med i denna artikel där du kan läsa om kritiska faktorer när det gäller att förhindra smitta och vår nordiska direktör Michael Perssons tankar om vad som krävs för att minska risken för att bakterier samlas på ytor inomhus.

Även om god handhygien är helt avgörande för att förhindra spridningen av infektioner, spelar även rengöringsprocedurer och bygglösningar stor roll. Det gäller bland annat att göra sig av med gömställen där bakterier och virus kan ansamlas, konstaterar golvtillverkaren Altro som tillverkar stegsäkra golv för bland annat vård- och omsorgssektorn.

Enligt Socialstyrelsen är drygt en tredjedel av alla vårdskador vårdrelaterade infektioner. Varje år får närmare 65 000 patienter på svenska sjukhus en vårdrelaterad infektion av varierande allvarlighetsgrad. Av den anledningen är det bra att titta närmare på hur man undgår att infektioner uppstår och sprider sig mellan byggnader.

Gömställena ska bort

Det har man gått till botten med hos Altro som tillverkar stegsäkra golv som används i vård-och omsorgssektorn, och man uppmanar till att, redan från början se till att minska risken för att bakterier samlas på ytor inomhus och på så sätt minska smittorisken.

Det har man gått till botten med hos Altro som tillverkar stegsäkra golv som används i vård-och omsorgssektorn, och man uppmanar till att, redan från början se till att minska risken för att bakterier samlas på ytor inomhus och på så sätt minska smittorisken.

- Golv och väggar utgör en mycket stor del av ytorna inomhus, så om de inte är designade med hänsyn till att optimera hygienen blir det plötsligt en massa plats för bakterier att föröka sig på.

Exempelvis kan klinker- och kakelbeklädda väggar och golv som utsätts för slag eller stötar få sprickor som är omöjliga att rengöra med de medel som rengöringspersonalen har till hands. Det i sin tur gör att bakterier kan ansamlas och växa i godan ro, tills sprickorna blir reparerade.

- Ett annat exempel är fogar som på grund av slitage lossnar och trillar av. Även här krävs det att man är snabb med att reparera dem om man vill eliminera risken för att smuts gömmer sig i hål och sprickor, förklarar Michael Persson.

Integrerade väggar och golv

Altros egen lösning är att rekommendera systemlösningar till golv och väggar, till de platser där hygien och renlighet spelar en speciellt stor roll. Det vill säga, lösningar som integrerar golv och väggar med ett minimalt antal skarvar och jämna ytor vilka är enkla att rengöra grundligt.

Till exempel kan Altro Whiterock™ FR väggsystemet integreras med Altro stegsäkra golv så att man efter installationen uppnår en samlad lösning som är lätt att hålla ren, fogfri, helt tät och brand- och våtrumsgodkänd, och med vilken man dessutom uppnår hållbar stegsäkerhet under hela golvets levnadstid.

Erfarenheten från andra europeiska länder där Altro Whiterock har använts i flera år visar att livstidsomkostnaden - sett över ett 25 års perspektiv - är 20 procent lägre än för klinkerväggar.

Detta bland annat på grund av att lösningen inte behöver underhållas i samma omfattning på grund av fläckar och sprickor i fogmassan eller individuella fel i klinkers. Tvärtemot är slagfasta Altro Whiterock vägglösning testad för att kunna motstå slag även från en slägga utan att skadas. Det går dessutom lätt att torka ytan med en trasa.

- Den passar därför perfekt på platser där det krävs robusta ytor där du inte kan kompromissa med hygienen och där du inte heller vill använda onödvändiga resurser på rengöring eller underhåll, avslutar Michael Persson.

Altro rekommenderar följande för att optimera hygienen:

I kök och andra områden där man hanterar livsmedel kan Altro Whiterock väggsystem föreskrivas tillsammans med det stegsäkra golvet Altro Stronghold™ 30 / K30. Det säkrar ytor som är lätta att hålla rena och samtidigt reducerar golvet halkrisken från en på 20 till en på miljonen genom hela livstiden, även om man spiller olja, vatten, mjöl eller andra ingredienser på golvet.

I badrum, på toaletter och andra våtrum kan Altro Whiterock väggsystemet föreskrivas tillsammans med stegsäkra golvet Altro Aquarius™. Det säkrar ytor som är enkla att rengöra och golvet reducerar samtidigt halkrisken från en på 20 till en på miljonen genom hela livstiden även när det ligger vatten, schampo eller tvål på golvet.

Förutom det är alla stegsäkra golv från Altro framställda med Altro Easyclean™ teknologi som gör det ännu lättare att uppnå helt rena ytor utan att man kompromissar med stegsäkerheten.

Ett exempel är det prisvinnande stegsäkra golvet Altro XpressLay™ som lämpar sig till områden där driftstopp på grund av reparationer och underhåll ska minimeras. Detta då golvet installeras helt utan lim, vilket gör att installationstiden halveras om man jämför det med traditionella limmade golv.

Bildtexter till bifogat bildmaterial:


Bild 1: Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, Canada, har valt vägglösningen Altro Whiterock i kombination med stegsäkra Altro Aquarius för att optimera hygienen.








Bild 2: Rockville Hospital (Behavioural Health Unit), Connecticut, USA, använder en kombination av väggsystemet Altro Whiterock och stegsäkra Altro Aquarius som både är lätt att rengöra och reducerar halkrisken till en på miljonen genom hela golvets livstid.
 


Bild 3: Stegsäkra Altro XpressLay lämpar sig speciellt till sjukhus då det halverar installationstiden jämfört med traditionella golv - och samtidigt är lätt att rengöra tack vare Altro Easyclean teknologin.








Bild 4: Privatsjukhuset Terveystalo i Joensuuu, Finland, valde en kombination av Altro Whiterock och Altro Aquarius för att säkra optimal hygien, i bland annat operationsrummen.

 

Om Altro – www.altro.se

Altro har varit i framkant för innovationer i nästan 100 år. Idag samarbetar vi nära arkitekter, slutkunder, ingenjörer, konstruktörer och entreprenörer runt om i hela världen. Tack vare vår erfarenhet och kompetens kan vi hjälpa dem att förvandla vardagliga utrymmen till miljöer som kan öka välbefinnandet hos alla som använder dem.

Genom att konsekvent omsätta kreativt tänkande till praktiska, verkliga lösningar med högsta krav på säkerhet och hållbarhet, har Altro blivit synonymt med kvalitet och ett företag som sätter människors behov i främsta rummet. Det är en människocentrerad syn på design med 2 000-talets krav i fokus.

Vår bakgrund gör att vi värdesätter djärvt, modigt och nytt, och vi utmanar ständigt det som är möjligt och söker nya sätt att inspirera kunder och möta deras utmaningar. Vårt fokus ligger både på vad människor i olika sektorer behöver ha ut av ett utrymme och på mer miljövänliga material.

Vi har kontor i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Mellanöstern och vi fortsätter hängivet att utveckla tidlösa lösningar.

Designed for possibilities. Made for people.

Posted: 2018-12-06 11:03:31 by Saloni Robinson | with 0 comments