Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Rätt golv kan minska risken för fallolyckor bland äldre

Det är tyvärr ett känt faktum, att fallolyckor är en av de mest vanliga skadorna bland äldre personer. Förutom det mänskliga lidandet kostar fallolyckor samhället över 11 miljarder kronor per år, och är ett stort samhällsproblem.

2y32cxs79jfr9s5b_660_1000.jpg

Visste du att över 100 000 personer över 65 år behövde vård på grund av fallolyckor 2019? Enligt Socialstyrelsen visar deras beräkningar att kostnaderna för fallolyckor når upp till 11,1 miljarder kronor per år och är en vanlig anledning till skador inom alla sektorer. Men allra vanligast är fallolyckor bland äldre.

Tester från Altro visar, att man med rätt golv för rätt utrymme kan minska antalet halkolyckor från en på 20 till en på miljonen – siffror som talar sitt tydliga språk.

Men det finns flera möjligheter för att minska risken för fall och halkningar, och här kommer tre tips till hur du förebygger fallolyckor inom äldreomsorgen.

Välj golv med rätt stegsäkerhet

Oavsett vilket behov riskbedömningen visar, är det viktigt att man väljer det golv som löser uppgiften.
Våtrum är ett av de mest vanliga utrymmena för fallolyckor, då de ofta utsätts för vatten och föroreningar såsom tvål och schampo. Altro har därför utvecklat det stegsäkra golvet Altro Aquarius™, som tack vare sina halksäkra egenskaper hjälper till att förhindra halkningar under hela golvets livstid.

Genom att installera ett stegsäkert golv i våtutrymmen har man tagit ett aktivt steg för att förhindra att någon halkar när de kommer ut ur duschen, eller att en vårdgivare ramlar när de hjälper en vårdtagare.

Michael Persson, nordisk chef på Altro, säger:
”Vi vet, att vårdhem är en riskzon för fallolyckor, särskilt inne i våtrum. Det gäller både för personal som jobbar, men framför allt de äldre som redan har en ökad risk för att ramla. Det är därför viktigt att välja ett golv som passar utrymmet, och som behåller stegsäkerheten genom hela livslängden”.

Man bör även försäkra sig om att få dokumentation från tillverkaren som styrker att stegsäkerheten bevaras även efter att golvet används och utsätts för slitage.

Ribersborgs_Kallbadhus_Altro_Aquarius_03.jpg

Maximera rörligheten med minimerade nivåskillnader

En upphöjd barriär är inte det enda sättet att förbinda två angränsande golvytor på. I många fall är det faktiskt ojämna golvytor och trösklar som ofta orsakar fallolyckor, och kan även förhindra fri rörlighet över golvet.
Genom att satsa på sömlösa övergångar, som bland annat kan uppnås med hjälp av värmesvetsning, gör du golven lättare att röra sig på – samtidigt som de skapar ett enhetligt utseende och minskar risken att falla.

Använd kontraster i ljusreflektion för att skapa tydlig identifikation

För att identifiera nivåskillnader kan man även använda sig av ljusreflektionsvärden (LRVer), och de funktionella och designmässiga skillnaderna man kan skapa med hjälp av dem. LRV mäter ljuskontrasten på en skala från 0 till 100, där 0 är mörkt och 100 är ljust.

”När man designar ett vårdhem kan man exempelvis använda kontrasterande LRVer till att uppmärksamma personer på nivåskillnaderna i golvet. Men det ska göras på rätt sätt, och då ett golv med högt LRV hjälper till att sprida och fördela ljuset på ett effektivt sätt i rummet, bör man gå efter 30 poängs skillnad i LRV för golv, väggar och tak för att säkra bästa möjliga effekt”. säger Michael Persson.

Läs också: Väntar du bara på att det ska ske en olycka på ditt R10- golv?Följer du oss på LInkedIn? Få de senaste nyheterna från Altro Nordic.
 
Posted: 2022-12-07 11:17:55 by Anna Jankovic | with 0 comments