Produktprover

 • Sample basket
 • Change country

  Select a country

 • Search the site

  Search the site

Säker idag. Säker imorgon?

Säkerhetsgolv väljer man för att minska risken att halka, något som sådana golv också gör från dag ett efter installation. Genom att installera ett säkerhetsgolv med dokumenterad stegsäkerhet under golvets hela förväntade livslängd blir personal och besökare säkrare. Vi vet att stegsäkerheten hos vissa säkerhetsgolv nöts ner inom bara några månader. Om du inte känner till den förväntade livslängden på ditt säkerhetsgolv, eller om golvet kommer att behålla sin stegsäkerhet under hela den tiden eller inte, är det bara en tidsfråga innan olyckan är framme. Tester har visat att Altros säkerhetsgolv i utrymmen med mycket hög eller hög risk för halka erbjuder en halkrisk så låg som en på miljonen*. Samma tester visade att en konkurrents R10-golv inte gör det. Faktum är att efter bara en halv miljon steg minskade det golvets stegsäkerhet så mycket att halkrisken blev så hög som en på tio tusen. Under tester av motståndskraft mot rengöring förlorade samma golv all stegsäkerhet efter 1000 cykler. Enligt samma tester erbjöd Altros säkerhetsgolv fortfarande en halkrisk så låg som en på miljonen.

Med Altros säkerhetsgolv får du

 • Förväntad livslängd för varje produkt tydligt angiven i produktbroschyrerna och på vår hemsida
 • Med partiklar under slitskiktet bibehåller vi en stegsäkerhet över ett pendeltestvärde på ≥36 under hela produktens livslängd. Titta efter en på miljonen-symbolen på alla våra stegsäkra golv med pendeltestvärde ≥36
 • Specialprodukter för speciallösningar. Altro Stronghold™ 30 / K30, vårt specialsäkerhetsgolv för kommersiella kök, har till exempel testats med föroreningar som olja, fett diskvatten och mjöl och har fortfarande en halkrisk så låg som en på miljonen under hela sin livslängd.
*Test 96

Hur kan du vara säker på att det säkerhetsgolv du väljer håller samma stegsäkerhet under golvets hela livslängd? Kontrollera!

 • Kontrollera förväntad livslängd med tillverkaren
 • Kontrollera att den nivå av stegsäkerhet som du valt inte minskar över tid
 • Kontrollera att golvet erbjuder långsiktig stegsäkerhet i specialområden som kök och våtutrymmen med de föroreningar som finns där
 • Kontrollera vilka tester som tillverkaren genomför för att säkerställa långsiktig stegsäkerhet.
I Danmark i 2014 blev 5195 arbejdere skadet ved fald¹ og 495 mennesker døde²¹ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.             ² Arbetsmiljöverket

Lätt att rengöra?

När beläggningen/ytan nötts ner på vissa stegsäkra golv blir de lättare att rengöra, eftersom ytan blir slätare.

Med våra lösningar uppfyller du hygienstandarderna: de är inte porösa och de flagnar inte. Ingenting kan komma vare sig in eller ut. Eftersom de har hög slagtålighet är det osannolikt att de skulle få skador som kan bli inkörsport för bakterier.

 

Pendultesten

Pendeltestet

Vi tror att det enda sättet att mäta ett golvs verkliga prestanda är när det väl ligger på plats.

Rampetesten

Ramptestet

Altro kombinerar detta test med andra branschtester för att få en korrekt helhetsbild.

SATRA Pedatron-test

SATRA:s pedatrontest

Vi investerar i detta test för att få tillgång till ännu en exakt metod att mäta hållbar stegsäkerhet.

 

Våra tester

Vi anser att en kombination av branschens standardtester är enda sättet att garantera att våra säkerhetsgolv ger den grad av stegsäkerhet som du behöver. Ramptestet utgår ifrån en "R-skala" där R10 och mer anses vara säkerhetsgolv. Men enbart detta test räcker inte. Vi anser att kategorierna är alltför omfattande och därför inte ger någon klarhet i hur stegsäkert golvet är.

 • Pendeltestet (BS7976). En pendlande mekanisk häl som rör sig över en golvyta under kontrollerade former för att simulera halka på ett vått golv
 • Ramptestet (DIN 51130). Värdena (R9-R13) baseras på vinkelmätningar när en person går på en lutande ramp som är täckt av olja. Säkerhetsgolv ska ha värdet R10 eller mer
 • SATRA:s pedatrontest STM 528. Mäter effekten av en miljon steg på en begränsad golvyta med en sko med standardsula
 • EN 13893. Detta är ett slädtest där kraven på friktionskoefficient är ≥0,30
 • EN 13845 bilaga C. Ett ramptest liknande DIN 51130 och DIN 51097 med vatten och tvål som förorening.

Dessutom testar vi på plats. Vi kan besöka dig när golvet ligger på plats och testa det med ett mobilt pendeltest så att du säkert får veta att golvet fungerar som förväntat.

Besök vår hemsida eller kontakta oss direkt för mer information om våra tester.

Ladda ner PDF

Posted: 2017-01-24 11:45:04 by Lea Charnley | with 0 comments