juni 2018

Färgutbudet av Altro Stronghold 30 / K30

Efter önskemål från våra kunder har vi lagt till fem nya färger till vårt utbud av säkerhetsgolvet Altro Stronghold™ 30 / K30 och tagit bort fyra.

Det totala färgutbudet har därmed ökat från 13 till 14.

Tabellen här nedanför visar vilka färger som tagits bort och vilka som erbjuds

Produktnamn Artikelnummer Status
Monsoon K30153 Finns
Dolphin K3010 Finns
Abyss K3001 Finns
Skyline K30332 Finns
Oyster K30215 Finns
Surf K30412 Finns
Midnight K30421 Finns
Russet K30262 Finns
Tundra K30500 Finns
Maple K30522 Borttagen
Camel K3017 Borttagen
Lagoon K30910 Borttagen
Velvet K30365 Borttagen
Lime K3086 Ny
Biscuit K30907 Ny
Cannon K30911 Ny
Star K30912 Ny
Torch K30913 Ny

Altro Stronghold 30 / K30 har Altros högsta stegsäkerhetsnivå (PTV ≥55, R12) och är utvecklad för att minimera risken under golvets hela livslängd på platser som utsätts för spill av fett och oljor.

Beställ provbitar av nya Altro Stronghold 30 / K30.

Posted: 2018-06-04 08:00:00 by Lea Charnley | with 0 comments

Att arbeta mot klockan

Limfria golv är ett bra alternativ när installationen måste gå fort, säger Michael Persson, Altros försäljningschef i Sverige och Danmark.

Det finns fler alternativ än någonsin att välja mellan när det gäller limfria golv. Det finns också många skäl att välja just limfritt, inte minst inom vården, där man inte kan stänga av avdelningar och korridorer under lång tid, utan installationstiden måste vara kortast möjlig.

Det finns naturligtvis många faktorer att tänka på när det gäller att välja golv inom vården. Frågor som hygien, säkerhet, hållbarhet, och valuta för pengarna är alla viktiga. Men när man inte kan tillåta långa stilleståndstider för golvinstallationen kan limfria golv vara den perfekta lösningen.

"Oavsett om säkerhet eller utseende är högst prioriterat finns det många golvalternativ som är lämpliga för ytor med både låg- medelhög eller hög halkrisk där man slipper kompromissa med säkerhet, prestanda, hygien eller estetik. Faktum är att våra limfria golvalternativ har samma garantier och stegsäkerhet som du förväntar dig av ett Altrogolv," säger Persson.

Limfria golv kan installeras direkt på ett fuktigt undergolv eller på ett nytt betonggolv med upp till 97% relativ fuktighet. Det betyder att man inte behöver vänta på att substratet torkat. Det är viktigt, särskilt vid nya byggprojekt där ytfinishen är det sista man gör, och tiden är knapp. Installationen är också snabbare eftersom man inte använder någon fuktspärr och undergolvet får andas.

"Våra limfria golv ligger platt och beter sig precis som traditionellt lagda golv. Kanter och fogar tejpas med dubbelhäftande och fukttolerant tejp. Golvet kan läggas på underlag som kakel eller flagad färg, något som också sparar både tid och pengar i förarbetet. Det kan t.o.m. läggas på undergolv med golvvärme. Eftersom man slipper vänta på några torktider kan man kan lägga, svetsa och använda golvet på en och samma dag. Dessutom slipper man förstås limlukten som kan vara nog så besvärande i vårdmiljöer," fortsätter Persson.

Om man behöver komma åt undergolvet, t.ex. om man råkat ut för vattenskada är det enkelt att lyfta upp golvet. Eventuella skador på själva golvet kan lätt repareras genom att skära bort den skadade delen, ersätta med en ny och svetsa.

"Skaderisken med ett limfritt golv är inte större än med ett limmat. Vi har jämfört vårt limfria säkerhetsgolv med ett limmonterat och kunde konstatera att båda håller lika bra utan att det bildas några ryggar eller uppstår några rörelser i något av dem. Vi testade det även genom att köra på det med en 900 kg borrigg med larvfötter. Golvet rörde sig inte," avslutar Persson.

Sist men inte minst kan limfria golv vara 100% återvinningsbara och återanvändas i andra installationer.

Posted: 2018-06-07 08:31:59 by Heather Mussett | with 0 comments

Samverkande byggmaterial stoppar bullret

Buller i inomhusmiljön påverkar vår hälsa och livskvalitet på olika sätt. Förutom att det är otrevligt och gör det svårt att uppfatta tal andra önskvärda ljud kan buller ge upphov till höjd hjärtfrekvens, tillfälligt förhöjt blodtryck och sömnstörningar. Ostörd sömn är en förutsättning för att människan ska fungera bra både fysiologiskt och mentalt.*

Buller inomhus kan begränsas på flera sätt, inte minst vid valet av byggmaterial. Oftast är det tak och väggar som uppmärksammas av föreskrivaren när de akustiska byggkraven ska uppfyllas. Men ofta glöms golvet bort när man diskuterar akutstiklösning, och då missar man tyvärr en stor potentiell bullerbegränsare, påpekar Michael Persson, nordisk försäljningschef hos golvtillverkaren Altro.

Ökad flexibilitet

  • Akustikgolv väljs ofta för speciella ytor som operationssalar på sjukhus. De senaste typerna av akustiskgolv ger emellertid effektiv bullerminskning även för många andra användningsområden, samtidigt som de är bådr slitstarka och lättstädade.
  • Med andra ord har föreskrivaren nu möjlighet att välja ett akustikgolv där det tidigare krävdes vanliga vinylgolv på grund av hög och hjulförsedd trafik. Det öppnar dörren för en mer flexibel designlösning, fortsätter han.

Minska bullret och behåll ett naturligt utseende

Enligt Altro finns det många inomhusytor som lämpar sig för ett akustikgolv som bidrar till en lägre bullernivå. Golv med naturliga texturer och färger har använts i årtionden, men som Michael Persson påpekar:

  • Det är mycket svårt att dämpa ljud i byggnader med mycket glas och metall, som har minimala ljudabsorberande egenskaper. Här kan ett akustiskt vinylgolv med ett naturligt träutseende vara perfekt eftersom det både minskar bullret och hjälper till att skapa den rätta atmosfären.

Ett alternativ är Altro Wood™ akustiskt golv, med en tjocklek av 3,9 mm, vilket ger 19 dB ljudreducering och erbjuds i sex olika träliknande mönster. Ett annat är 2,85 mm Altro Wood Silence med 15 dB ljudreducering, som är framtaget för ytor där många människor är i farten, som en förskola eller ett sjukhus.

Mindre buller i klassrummet

Skolor och andra utbildningslokaler är inomhusmiljöer som ofta störs av buller. Många skolbarn har svårt at höra vad läraren och klasskamraterna säger, något som har negativ inverkan på koncentrations- och inlärningsförmågan.

  • När man väljer ett akustikgolv ger det ett värdefullt bidrag till att förbättra akustiken i hela byggnaden, betonar Michael Persson.

För att matcha behoven i olika rum kan det bl.a. göras med en kombination av Altro Orchestra och Altro Serenade™ som ger 15 dB respektive 19 dB ljudreducering. Altro Orchestra finns i 40 olika färger och mönster, vilket gör det lättare att integrera golvet i den kreativa helheten.

  • Vid konstruktion av en byggnad spelar bl.a. design, inomhusklimat och akustik viktiga roller för slutresultatet. Det lönar sig alltså att låta både golv, väggar och tak samverka för att skapa rätt akustisk miljö, avslutar Michael Persson.
Posted: 2018-06-18 08:00:00 by Heather Mussett | with 0 comments