Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Färgutbudet av Altro Stronghold 30 / K30

Efter önskemål från våra kunder har vi lagt till fem nya färger till vårt utbud av säkerhetsgolvet Altro Stronghold™ 30 / K30 och tagit bort fyra.

Det totala färgutbudet har därmed ökat från 13 till 14.

Tabellen här nedanför visar vilka färger som tagits bort och vilka som erbjuds

Produktnamn Artikelnummer Status
Monsoon K30153 Finns
Dolphin K3010 Finns
Abyss K3001 Finns
Skyline K30332 Finns
Oyster K30215 Finns
Surf K30412 Finns
Midnight K30421 Finns
Russet K30262 Finns
Tundra K30500 Finns
Maple K30522 Borttagen
Camel K3017 Borttagen
Lagoon K30910 Borttagen
Velvet K30365 Borttagen
Lime K3086 Ny
Biscuit K30907 Ny
Cannon K30911 Ny
Star K30912 Ny
Torch K30913 Ny

Altro Stronghold 30 / K30 har Altros högsta stegsäkerhetsnivå (PTV ≥55, R12) och är utvecklad för att minimera risken under golvets hela livslängd på platser som utsätts för spill av fett och oljor.

Beställ provbitar av nya Altro Stronghold 30 / K30.

Posted: 2018-06-04 08:00:00 by Lea Charnley | with 0 comments