Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

juni 2019

Gemenskap blir kryddan i köket när Huset Botildenborg invigs

Mitt i Rosengård i Malmö ligger Huset Botildenborg. Här ska flera aktiviteter äga rum, med syftet att bidra till social hållbarhet. Idag bedriver stiftelsen Botildenborg, vilken mottagit flera utmärkelser, redan verksamhet för nyanlända och arbetslösa i området, och när själva huset invigs i sommar, efter en omfattande renovering, är det med fokus på att skapa ’Världens Kök’. Det hela kommer till liv tack vare bland annat donationer av byggmaterial.

I stadsdelen Rosengård i Malmö hittar man 150 nationaliteter. I samma område hittar man även Huset Botildenborg, som den 24 augusti i år öppnar upp dörrarna till en plats för alla, där köket ska fungera som knutpunkt och husets hjärta.

När den sociala innovatören och grundaren av stiftelsen Botildenborg, Lena Friblick, för några år sedan hittade huset från 1886, var det både förfallet och övergivet och planen var att det skulle rivas. Efter att ha visat sitt intresse övertog stiftelsen Botildenborg huset och påbörjade en omfattande renovering under 2017.

Hållbart centrum förverkligas genom donationer Idag arbetar stiftelsen Botildenborg redan med att hjälpa nyanlända och arbetslösa att hitta nya vänner och engagera sig i olika aktiviteter, vilka främst grundar sig i mat och odling. Målet är att bli Europas ledande plats för hållbarhet, vilket det nyrenoverade huset ytterligare ska hjälpa till med. I huset kommer man att fokusera på ’social gastronomy’, att skapa gemenskap genom mat, och erbjuda utbildningar, möten och konferenser. I framtiden önskar man även öppna ett café för allmänheten.

Projektet hade dock inte kunnat förverkligas utan donationer från flera håll, däribland från golvföretaget Altro, som skänkt ett av sina stegsäkra golv till köket. Lena Friblick är glad över det engagemang hon märkt från omgivningen och säger:

- Vi har fått otroligt bra stöd och hjälp från olika företag i Skåne, utan dem hade vi inte kunnat rädda huset och förverkliga visionen om att skapa ’Världens Kök’. Här har Altro varit en stor del genom att donera ett behagligt och fint golv som kommer beträdas av många fötter, i många år framöver.

Säker matglädje för alla I köket ligger ett knallrött golv, som förutom att fylla sin funktion, även återspeglar mångfalden i samhället enligt Lena Friblick. Det stegsäkra golvet Altro Stronghold 30/K30, är både bekvämt att gå på och minimerar halkrisken i miljöer där det förekommer fett och olja.

För Michael Persson, nordisk försäljningschef hos Altro, som även har sitt nordiska huvudkontor i Malmö, var det en självklarhet att bidra till renoveringen av Huset Botildenborg.

- Hos Altro vill vi i den mån vi kan stötta lokala projekt som gör skillnad. Som ett familjeföretag har vi även flera värderingar som ligger oss varmt om hjärtat, däribland om socialt ansvarstagande, att vara måna om varandra och vårt samhälle. När det gäller just Huset Botildenborg var det ingen tvekan om att donera en golvmatta. Vi är bara glada över att få vara en del av ett socialt hållbart projekt som kan öka gemenskapen och leda till nya bekantskaper, på säker grund.

Projektet i Malmö är bara ett av de välgörenhetsprojekt som det 100 år gamla familjeföretaget Altro engagerar sig i. I England får exempelvis Altros anställda en dag om året till att engagera sig i volontärarbete inom hälsovården, vilket kan innebära allt från trädgårdsarbete på äldreboenden till att organisera evenemang.

Nu återstår invigningen av Huset Botildenborg och hos Altro finns det inga tvivel om att Malmös nya mötesplats kommer att erbjuda gemenskap och matglädje utöver det vanliga.

Posted: 2019-06-04 14:01:04 by Lea Charnley | with 0 comments

Så minskar du risken för fallolyckor i köksmiljöer

Visste du att i Sverige skadade sig under 2017 hela 70 000 personer så pass allvarligt, till följd av fallolyckor, att de fick läggas in på sjukhus? Här kommer fem värdefulla tips till hur du, redan från starten, minimerar risken för fallolyckor inom hotell och restaurang.

Fallolyckor kostar samhället omkring en miljard varje år och är ett stort samhällsproblem. Och enligt Europeiska arbetsmiljöbyrån utgör fall-, glid-, och snubbelolyckor den vanligaste anledningen till skador i alla branscher från tung industri till kontorsarbete.

Även ett litet fel kan stå dig dyrt

Anställda inom hotell- och restaurangbranschen är i allra högsta grad utsatta under en arbetsdag. Detta då vatten, olja eller fett som spills på köksgolvet kan öka halkrisken till mer än en av tjugo. Det visar tester utförda av golvtillverkaren Altro.

-Även om man prioriterar att minska risken för att falla, glida eller snubbla kan även ett litet fel bli kostsamt när olyckan väl är framme. Spilld mat och dryck, mattor som rivits upp, hål och rispor i golven samt dålig belysning är ingredienser i en farlig cocktail i många moderna kök, förklarar Altros nordiska försäljningschef Michael Persson.

Av den anledningen kommer han därför med några värdefulla tips och råd till projekterande, facility managers, driftansvariga och andra beslutningstagare med ansvar för inredningen av restauranger och professionella kök:

Se till att golven erbjuder den stegsäkerhet som krävs

När man glider på ett golv beror det på att man inte har ett stadigt grepp mellan skon och det underlag som man går på. Ytor som ofta utsätts för vatten, fett, olja eller liknande innebär en större halkrisk. Altro har därför utvecklat det stegsäkra golvet Altro Stronghold 30 / K 30.

Golvet erbjuder Altros högsta nivå av stegsäkerhet (PTV ≥ 55, R12) och minskar halkrisken till en på miljonen, även när det spills vatten, olja eller fett på golvet. Det gör Altro Stronghold 30 / K30 ideellt för köksmiljöer.

- Oavsett vilket behov riskbedömningen visar så finns det ett golv som löser uppgiften, om det så är ett specialgolv, stegsäkert golv eller ett slätt vinylgolv till miljöer med låg halkrisk, understryker Michael Persson.

Välj golv som behåller stegsäkerheten genom hela livslängden

Golv i restauranger, caféer och barer utsätts för flera skor under dagens lopp. Och väljer man ett stegsäkert golv för att minska halkrisken är det avgörande att stegsäkerheten inte slits bort med tiden.

 

- Här ska man välja stegsäkra golv som behåller stegsäkerheten genom hela livslängden och försäkra sig om att få dokumentation från tillverkaren som styrker att stegsäkerheten bevaras även efter att golvet används och utsätts för slitage, låter det från Michael Persson.

Rengör och underhåll golven regelmässigt efter tillverkarens anvisningar

Även de mest stegsäkra golven kan vara farliga att färdas på om de inte underhålls ofta och hänsynsmässigt. Rengöringsmedel, vax och andra förseglingsmedel kan alla påverka stegsäkerheten, precis som fel rengöringsprocedurer kan skapa en onödig säkerhetsrisk.

- Här kan man göra mycket både för säkerheten och hygienen i köket, när man följer tillverkarens anvisningar om rengöring och underhåll, tillägger Michael Persson.

Säkra släta, smidiga övergångar mellan golv

I motsättning till vad man skulle kunna tro så är en upphöjd barriär inte det enda sättet att förbinda två angränsande golvytor på. Dessutom ökar nivåskillnader risken att man snubblar eller faller, precis som det kan förhindra fri rörlighet över golvet. Nivåskillnaden kan därutöver både härstamma från själva inredningen och bero på golvets ålder där exempelvis fukt kan skapa bubblor i golvbeläggningen.

Sömlösa övergångar som bland annat kan uppnås med hjälp av värmesvetsning, betyder att golven blir lättare att röra sig på, samtidigt som de skapar ett enhetligt utseende och minskar risken att falla.

Använd kontraster i ljusreflektion för att skapa tydlig identifikation

Ljusreflektionsvärden (LRVer) och de funktionella och designmässiga skillnaderna man kan skapa med hjälp av dem glöms ofta bort. LRV mäter ljuskontrasten på en skala från 0 till 100 där 0 är mörkt och 100 är ljust.

- När man designar en restaurang kan man exempelvis använda kontrasterande LRVer till att uppmärksamma folk på nivåskillnaderna i golvet, så att man minskar risken för fallolyckor när lokalen är fylld med folk som inte känner till inredningen i förvägen. Men det ska göras på rätt sätt, och här bör man gå efter 30 poängs skillnad i LRV för golv, väggar och tak för att säkra bästa möjliga effekt, avslutar Michael Persson.

Posted: 2019-06-18 08:00:00 by Saloni Robinson | with 0 comments