Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Linden, Jönköping kommun

Altro Cantata bidrar till sensorisk inredning

Altro Cantata

Utmaning

Linden är en daglig verksamhet som ligger på natursköna Strandängen i Jönköping kommun och riktar sig till vuxna personer med flerfunktionshinder där grav intellektuell funktionsnedsättning utgör en del. Linden har specialiserat sig på sinnesstimulering, finmotorik och kommunikation och erbjuder ett multisensoriskt tillvägagångssätt för att ge funktionshindrade personer en meningsfull vardag. Den dagliga verksamhet flyttade 2021 till nya lokaler som krävde en totalrenovering, och eftersom en stor del av vården och aktiviteterna sker på golvet ställdes höga krav på det nya golvets hållbarhet, utseende och komfort.

Arbetsgång

Multisensorisk stimulering var huvudfokus. Det handlar om att utforma utrymmen som stimulerar de sju sinnena i syfte att skapa inre lugn och trygghet. På Linden ville man skapa en hemmiljö, som tex. matlagning, tillgång till jacuzzi, massage och terapi eller kanske bara avkoppling eller spel i upplevelserummet. Dagcentret behövde ett golv som uppfyllde miljö- och hållbarhetskraven, samtidigt som det var snabbt att installera för att undvika att stänga viktiga och aktiva avdelningar medan renoveringen pågick.

Lösning

Altro Cantata valdes på grund av dess många fördelar, bland annat 14 dB ljudreduktion och komfort för både sittande och stående aktiviteter. Altro Cantatas limfria teknik möjliggjorde också en snabb installation av golvet utan att störa boende och personal.

Passar bra ihop med:

Altro Orchestra
Altro Aquarius
Altro Whiterock White FR

Download PDF

Linden_Adult_Day_Care_Centre_Altro_Cantata_01