Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

ACT, COVID-19 Akutcenter, Australien

Altros golv installeras på temporär COVID-19-klinik

Altro XpressLay

“På grund av de snäva tidsramarna för programmet och kravet att byggnaden skulle gå lätt att återuppföra på nya platser, behövde vi ett golv av starkt och elastiskt material som inte krävde några större förberedelser. Golvet behövde även kunna rullas ihop och läggas om längre fram i tiden om så skulle behövas. Altro XpressLay var den enda produkt på marknaden som uppfyllde dessa krav.”

Rod Mitton,
Manteena

Utmaning

För att kunna uppfylla kraven på provtagning och behandling i samband med det snabbt stigande antalet fall av Covid-19 i Australien, behövde ett flertal temporära kliniker upprättas snabbt.

Manteena Commercial Pty Ltd fick i uppdrag att bygga en fullt fungerande klinik som kunde packas upp, förvaras och återuppbyggas varhelst byggnaden behövdes. Det behövdes produkter som fanns på lager, var hygieniska, tåliga, säkra, återanvändningsbara och snabba att installera.

Tillvägagångssätt

Manteena Commercial Pty Ltd vände sig till Master Carpets som h jälpte till med att hitta rätt material för jobbet. Företaget hade samarbet at med Altro i många år och valde därför att beställa deras välkända materia l. De hade tidigare erfarenhet av märket och förtroende för företaget, som de visste kunde tillhandahålla de lämpligaste produkterna för en så viktig installering.

Lösning

Till inredningen valdes det limfria golvet Altro XpressLay. På bara 37 dagar byggdes ett fullt fungerande center upp från grunden.

Altro XpressLay är det första limfria stegsäkra golvet i världen och kan medföra minskade materialkostnader och kortare installationstid. Golvet har erkänt goda miljövänliga egenskaper utan motstycke.

Det banbrytande golvet Altro XpressLay är ett steg i förändringens riktning vad gäller utvecklingen av stegsäkra golv. Golvet installeras med hjälp av ett tejpsystem i stället för lim och kan lätt tas bort efter att ha installerats, samt återanvändas på andra ställen och återvinnas när det inte längre är användbart.

Serien utgörs av golv med klara eller diskreta nyanser, utan blänkande effekt. Här ingår även dekorativa, flisliknande alternativ. Sammantaget omfattar serien ett fantastiskt sortiment att välja ur.

“Master Carpets fick möjligheten att tillhandahålla nödvändiga tjänster i samhället och stödja byggnationen av Aspen Medical, COVID-19-kliniken. Vi installerade 1 800 m2 golv på fem nätter. Systemet Altro XpressLay var det enda sättet att klara av den utmanande tidsramen i detta projekt, vilket också innebar samarbete med andra företag och att arbeta i det kyliga klimatet i Canberra. Slutresultatet blev ett klanderfritt installerat golv och alla inblandade var nöjda över att ha kunnat ge sitt bidrag till samhället i dessa osäkra tider.”

Richard Palmer, Master Carpets

Till Altro XpressLay används en enastående sammansättning som gör snabb installation möjlig, utan att golvets prestationsförmåga och hållbarhet minskar. Vår banbrytande teknik omfattar en dubbad yta på undersidan av golvet, vilket gör att golvet ligger på plats och har samma prestationsförmåga som vanliga golv, utan att behöva limmas.

Då underdelen av golvet andas går golvet fortare och lättare att installera då det inte behövs något fuktmembran. Genom att använda limfria golv från Altro kan installationstiden halveras jämfört med tiden för vanliga installationer. Limfria golv kan installeras både ovanpå ett befintligt golv och på nylagd betong. Golven går lätt att ta bort och återanvända och är fullständigt återvinningsbara i slutet på deras livstid.

Ladda ner PDF

Golvet är snyggt ihop med:

Altro Walkway 20 / VM 20
Altro Wood Acoustic
Altro Aquarius

ACT-Covid-19-Surge-Centre-XpressLay-NSW-11