Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Terveystalo Hälso- och sjukvårdstjänster, Finland

Operationssalar som omvandlats med Altros hygieniska väggar

Altro Aquarius, Altro Whiterock White FR

Vi valde Altro Whiterock FR för att säkra den höga grad av hygien som krävdes. Väggbeklädnadens yta är helt slät och är därför lätt att hålla ren. När vi fick kännedom omprodukten var det ett självklart val för oss”

Petri Lempiäinen, generaldirektör vid Terveystalo i Joensuu.

Uppdrag

Terveystalo har det största nätverket av privata hälso- och sjukvårdstjänster i landet. Företaget erbjuder ett flertal olika tjänster inom hälso- och sjukvård,företagsvård och undersökningverksamhet på 150 olika platser i Finland. Dess kundkrets utgörs av privatpersoner, företag och försäkringsbolag samt den offentliga sektorn. Terveystalo har cirka 6 500 sjukvårdsanställda.Sjukvårdsföretaget Terveystalo är verksamt på fyra olika platser i Joensuu och önskade samla alla sjukvårdsfunktioner, däribland läkarmottagningar och sjukhustjänster, på ett center.

Tillvägagångssätt

När planerna på renovering och utvidgning av det nya centret lades fram togs specifika krav på sjukvårdsmiljön med i beräkningarna. Förutomatt centret skulle inredas på ett för sjukvårdsmiljön lämpligt sätt, var det viktigt att lösningen var hygiensk, särskilt i operationssalarna.Operationssalarna har en nyckelroll på det nya centret i Joensuu där man fokuserar på ortopedisk kirurgi, bl.a. krävande operationer som höft- och knäoperationer.

Väggbeklädnad

Den hygieniska väggbeklädnaden Altro Whiterock FR installerades i två operationssalar, ett behandlingsrum och i analysrummet på laboratoriet. Mer än 2 000 m² Altro Aquarius väggbeklädnad installerades i våtutrymmen och postopsalar på Terveystalo i Joensuu.Den nya enheten vid Terveystalo är utformad av Markku Korjonen från arkitekturfirman ”Lappalainen och Korjonen Oy”. Arkitekten var bekant medAltros produkter och hade förespråkat säkerhetsgolven från Altro i ett flertalprojekt, bl.a. till storkök, men Altro Whiterock FR var för honom en ny produkt.

Altros säkerhetsgolv är inte bara säkert och behagligt att gå på, det är hållbart och lätt att installera. Materialet är dessutom lätt att rengöra och därmed hygieniskt. Färgpaletten är mångfaldig så att en arkitekt lätt kan få fram rätt nyans.”

Markku Korjonen, arkitekt.

Altro Aquarius är tillverkat för att hålla länge, vare sig man har skor på eller inte.Golvet ger högsta halkskydd under hela dess livstid i såväl torra utrymmen som våtutrymmen och har uppnått klass B i DIN 51097 för barfotaanvändning samt ett PTV-värde på ≥ 50 (bild 96).

För att säkerställa hög funktionalitet i högriskmiljöer har golvet genomgått omfattande tester med en rad olika typer av skor och smutspartiklar. Det är även lätt att göra rent. Altro Whiterock FR är ett hygieniskt alternativ till kakel som är slagtåligt, fritt från fogmassa och lätt att rengöra.

Altro Whiterock FR har fått godkänt på faroanalysen av kritiska styrpunkter och är tillverkat av en livsmedelssäker uPVC-polymer av hög kvalitet som klarar temperaturer på upp till 60 °C.

Passar bra tillsammans med:

Altro Walkway 20/VM20
Altro Whiterock Satins FR

Ladda ner PDF

Terveystalo-healthcare-services,-Finland-Altro-Aquarius-01