Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Björkmossen vård- och omsorgsboende, Södertälje

Vårdboende skapar hemkänsla genom golvet

Altro Orchestra

”Trägolv är både miljövänliga och estetiska, men fungerar inte tillfredsställande i vårdmiljöer där golven måste kunna våtstädas och tåla vätskor av olika slag. Altro Wood Silence klarar av de krav som ställs på golvet samtidigt som det är ett golv som erbjuder komfort, vilket uppskattas av personalen och minskar belastningen på fötter och knän”.

Lars Almstedt,
Arkitekt

Utmaning

I Södertälje finns ett ökat behov av fler vårdboenden, därför valde man att bygga bland annat Björkmossen, vilket invigdes hösten 2018.

För att skapa en plats där de boende ges möjlighet att leva aktiva liv, samtidigt som man erbjuder en harmonisk och behaglig miljö, krävdes det ett kvalitetsgolv som lever upp till de hårda kraven inom vården.

Tillvägagångssätt

Till det nya vårdboendet var det helt grundläggande att hitta en lösning där trevnad och effektivitet samsas på bästa sätt. Ett trägolv var därför inte ett alternativ för en offentlig miljö som Björkmossen, vilket understryks av arkitekten.

Lösning

Man valde kvalitetsgolvet Altro Orchestra till korridorer och allmänna utrymmen.

”Det här är en plats som ska fungera dygnet runt, och det är av största vikt att det ska kännas skönt och glädjerikt att vara här. Vi har mycket fokus på att de boende ska vara deltagande och aktiva och ibland blir det väldigt livligt i korridorer och allmänna utrymmen. Tack och lov är de här golven både stegljudsdämpande och sköna att gå på, vilket höjer livskvaliteten betydligt både för de boende och för personalen - dessutom är de snygga.”

Resultatenhetschef, Lena Bäcklund,
Björkmossen vårdboende

Med det nya stegljudsdämpande golvet kan man enkelt flytta runt på utrustning utan att det stör, samtidigt som de boende erbjuds komfort som samtidigt smälter snyggt in i omgivningen.

Passar bra ihop med:

Altro Whiterock White FR,
Altro Operetta,
Altro Serenade

Ladda ner PDF

Bjorkmossen_Altro-Wood_001