Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Soltofta demensboende, Malmö

Stegsäkra badrum för både boende och personal

Altro Aquarius

Utmaning

Soltofta är ett nytt demensboende i Malmö. Här finns 72 lägenheter i åtta avdelningar på två plan. Till varje lägenhet hör ett badrum där man valt att installera säkerhetsgolvet Altro Aquarius för både de boendes och personalens säkerhet.

Demens är ett växande problem både globalt och i Sverige, och det är viktigt att lokaler för demensvård utformas efter de sjukas speciella behov. I Sverige lever idag 160 000 personer med demens. Enligt WHO är demens en av de största orsakerna till invaliditet och vårdbehov hos äldre människor runtom i världen. Sjukdomen ökar snabbt och progosen för 2050 är att 135,5 miljoner människor i världen kommer att vara drabbade, vilket är nästan tre gånger så många som idag.

Förutsättningar

Många demenssjuka är sårbara, och därför är det en viktig uppgift att kunna garantera säkerheten på boendet för dessa. Det innebär bl.a. att förebygga halkolyckor och underlätta hygien och städning. Utöver omsorgsplikten om de boende måste vårdhem enligt lag skydda personalen. Just när det gäller badrum på demensboende är halkrisken mycket hög eftersom det ofta förekommer tvål- och schamporester på golvet. Då bör man välja ett golv med pendeltestvärde (PTV) på minst 36, vilket motsvarar en halkrisk på en på miljonen under golvets hela livslängd oavsett om man är barfota eller bär skor.

Lösning

När golvet i de 72 badrummen på Soltofta skulle väljas fastnade man för Altro Aquarius. Det är ett högpresterande säkerhetsgolv med ett pendeltestvärde på PTV 36+ med eller utan skor, och även med föroreningar som duschtvål och schampo. Det är en stegsäkerhet som är mycket viktig i ett badrum på ett vårdhem, eftersom de boende oftast är barfota och personalen som assisterar har skor. Det betyder att vårdpersonalen kan fokusera på att bada, torka och klä de boende utan att oroa sig för att de själva eller patienten ska halka.

Altro Aquarius har utvecklats för varaktig prestanda oavsett om man har skor eller är barfota.

Har klass B enligt DIN 51097 för barfotaanvändning samt ett PTV-värde på ≥50 (Slider 96) Det ger dokumenterad stegsäkerhet under sin förväntade livslängd i våta och torra användningsområden. Man kan välja mellan vanliga och mer livfulla mönstrade färgtoner för att uppnå hög kontrast och stor valfrihet i design. Golvet har genomgått omfattande tester med en mängd olika sorters skor och föroreningar för att säkerställa högsta prestanda i högriskmiljöer. Samtidigt är ytorna lätta att rengöra.

Altro Aquarius finns i 16 nya mjuka färger. Resultatet blir det där enhetliga, mjuka utseendet som man gärna vill ha i en inomhusmiljö. Fler valmöjligheter finns också sedan tidigare. Altro Aquarius handlar om utseende utan att kompromissa med säkerheten.

Ladda ner PDF

Soltofta_Altro-Aquarius_01