Produktprover

 • Sample basket
 • Change country

  Select a country

 • Search the site

  Search the site

Förskolan Kolbøtten, Danmark

Säkerhetsgolv sätter färg på Kolbøtten

Altro Walkway 20 / VM20

Förskolan Kolbøtten i danska Århus är en av många förskolor som byggts i Danmark de senaste åren med fokus på aktivt lärande och fysisk aktivitet både inomhus och utomhus. Just den här förskolan har nyligen genomgått en totalrenovering.

Kolbøtten har fått spännande klättringsmiljöer utomhus, och i närheten finns både idrottsplaner och sporthall. Inomhus har man minimerat mängden möbler och optimerat de fria ytorna för spel och aktiviteter med hjälp av mobila vikväggar. Det gör rummen mycket flexibla, men ställer också höga krav på golven.

Massor av utrymme för rörelse och aktiviteter

 • Kommunen hade en stark önskan om att lokalen skulle göra det naturligt och enkelt att skapa en vardag för mycket rörelse och aktivitet. Vi har också strävat efter att optimera dagsljuset och att skapa goda visuella förbindelser genom rummen, säger arkitekt Mia Hartelius-Haaning från Regnbuen-Kontur Architects, som förutom Kolbøtten har designat ett antal andra förskolor i omgivningen.

Stegsäkra under golvets hela livslängd

Århus kommun har särskilda krav på att golven skall vara stegsäkra i lokaler där det finns halkrisk på grund av vattenspill. Därför har man lagt ett par olika säkerhetsgolv i Kolbøtten. Man valde Altro Walkway 20 / VM20 cirka 120 m². Precis som alla Altros säkerhetsgolv ger dessa golv stegsäkerhet under sin hela livslängd, vilket minskar halkrisken för både barn och personal under många år.

 • Man behöver inte oroa sig för att golven blir hala på grund vattenspill och det ger oss en god vardagstrygghet, säger förskolechefen Benedikte Broe.

Öppet och säkert golv med plats för alla

I badrummet har man valt en starkt orange golvfärg som kontrasterar mot de andra rummens mer neutrala färgskala och ger rummet sin egen karaktär.

 • Vi utnyttjar golvet hela tiden för olika aktiviteter. Barnen sitter, kryper och spelar på det och står där när man klär på sig osv. Vi tränar mycket på att utveckla barnens motoriska färdigheter, och det går bäst på en stor, öppen och säker golvyta där alla kan vara med, säger Benedikte Broe och fortsätter:
 • I början var vi oroliga att färgvalet på golven skulle göra att de fort ser smutsiga ut, men det har visat sig inte vara några problem. Golven är lättstädade och håller sig smutsfria även vid flitig användning.

För kök med mycket hög halkrisk på grund av olja- eller fettspill, rekommenderar man säkerhetsgolvet Altro Stronghold 30 / K30 som minskar halkrisken till bara en på miljonen under golvets hela livslängd.