Släta

Släta golv

Eftersom det första intrycket av utrymmen och ytor ofta är bestående, är golvvalet en av de viktigaste faktorerna för att det skall bli rätt.

För utrymmen med låg halkrisk är det viktigt både med utseende och prestanda. Du vill ha en flexibel lösning med ett stort urval av färger och utföranden som samtidigt är pålitlig.

Ett Altrogolv är inte bara en flexibel lösning där man kan kombinera olika produkter för att skapa det önskade utseendet. Det är även lätt att installera, vilket i sin tur sparar pengar eftersom materialkostnaderna och arbetstiden minskas.

Altros produkter är utvecklade för att prestera och imponera.

På mer än ett sätt.