AltroMastic

Vinyl AltroMastic 100 går att färgmatcha med Altro säkerhetsgolv. Standard tätningspistol krävs.
Täcker 40 löpmeter.

Altro Svetstråd och AltroMastic koder

AltroMastic tekniska data (på engelska)

Detailing - Straight laid