Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Altro Akustik 1101

Altro Akustik 1101 är lämpligt att använda tillsammans med Altro säkerhetsgolv och Altro Nuvola gummigolv. Vid testning enligt BS EN ISO 140-8.1998, uppfyllde den kombinationen kraven i Document E, Resistance To The Passage of Sound, July 2003, BB93 Acoustic Design of Schools (minimikrav 17dB). För mer information, kontakta Altro Nordic Kundtjänst, tel 040-31 22 06.

Altro Akustik 1101 tekniska data (på engelska)