Altro Akustik 1101

Altro Akustik 1101 är lämpligt att använda tillsammans med Altro säkerhetsgolv och Altro Nuvola gummigolv. Vid testning enligt BS EN ISO 140-8.1998, uppfyllde den kombinationen kraven i Document E, Resistance To The Passage of Sound, July 2003, BB93 Acoustic Design of Schools (minimikrav 17dB). För mer information, kontakta Altro Nordic Kundtjänst, tel 040-31 22 06.

Altro Akustik 1101 tekniska data (på engelska)