Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Altro strävar efter att säkerställa hållbarheten hos alla våra produkter: från anskaffning av material, den energi som används i vår tillverkningsprocess på våra anläggningar i Storbritannien och Tyskland, och ända fram till slutproduktionsprocessen samt hur vi förpackar och distribuerar våra produkter. Altro granskar varje steg i processen, från den körsträcka som används för att leverera material till den typ av papper vi skriver ut på.

Vi samarbetar med våra innovativa utvecklingsteam för att titta på våra slutanvändares välbefinnande, produkternas komfort och hållbarhet, installationsmiljöer och inre utrymmen, hur vi kan minska på eller ta bort icke-hållbara produkter och förbättra den fysiska och emotionella påverkan som våra produkter kommer att ha.

Dessutom söker Altro också efter flera möjligheter att vara helt hållbara på våra globala anläggningar, och typiska exempel är limfria golv, ergonomisk och rörelsekänslig belysning, att minska avfallet från våra on-site restauranger och återvinning av produktprovkort. Vi lyssnar regelbundet på våra kunder genom att vara värd för Voice Of The Customers-besök och agera utifrån feedback om hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster.

Altro har varit ledande inom innovation i 100 år. Idag har vi ett nära samarbete med arkitekter, slutkunder, ingenjörer, designers och entreprenörer runt om i världen. Vår insikt och expertis hjälper dem att omvandla vardagliga utrymmen till miljöer som förbättrar välbefinnandet hos alla som använder dem.