Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Hygien

Hygien

Hygiene is one of the core values of AltroHygien handlar om hela miljön, från golv till tak. På Altro uppfann vi säkerhetsgolv och hygieniska väggbeklädnader för att tillgodose ditt företags hygienbehov. Vi har tagit fram ett helt integrerat system för att göra underhållet och städningen så enkel som möjligt. Tekniken som vi använder och våra produkters egenskaper lever upp till de allra strängaste hygienkraven. Vårt system består av vattentäta ytor som är effektivt förslutna kring förankringar och skarvar. Precis sådant som alla bakterier och mikroorganismer skyr som pesten! Det gör att du kan lita på att vi hjälper dig införa och bibehålla högsta möjliga hygiennivå och infektionsbekämpning under hela produkternas livslängd. Du kommer att ha glädje av våra produkters hygieniska egenskaper under väldigt lång tid. Man kan tryggt påstå att våra system är helt unika ur hygiensynpunkt. Här kan du läsa mer om vad det innebär rent konkret:

  • hur systemen är uppbyggda och installeras
  • vilka material som ingår
  • hur de bör underhållas.