Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Kungshult vårdboende

Stegsäkerhet med och utan skor

Altro Aquarius

Kungshults vårdboende är ett äldreboende i Helsingborg. Det är en trevåningsbyggnad med 72 lägenheter där varje lägenhet har ett eget badrum. På en sammanlagd yta av 1 200 m2 i badrummen har man installerat Altro Aquarius som är ett stegsäkert golv för våtutrymmen. Driftschef Britt-Marie Mattsson är nöjd med funktionen hos golven och menar att de känns säkra att gå på både för boende och personal.

Larry Edman har varit projektledare på Fastighetsförvaltningen i kommunen under bygget av Kungshults vårdboende. Han säger att på de toaletter där det finns dusch kräver man stegsäkra golv, men eftersom kommunen är mån om sina boendes och besökares säkerhet tyckte man det var helt naturligt att stegsäkerhet föreskrevs i alla toaletter i arkitektens förslag. “Jag har ingen tidigare erfarenhet av Altros golv i badrum, men däremot i kök. Det är goda erfarenheter så det finns ingen anledning tro något annat för våtutrymmen. Efter att boendet varit igång i snart ett år har jag heller inte hört några klagomål på stegsäkerheten,” säger Edman.

Arkitekt Staffan Tjärnström på Sweco var den som ritade på Kungshults vårdboende och föreslog Altro Aquarius på badrumsgolven:

“Jag tycker det är självklart att sätta både boendes och personalens säkerhet högt. Fallskador kan bli mycket allvarliga för äldre personer och något man om möjligt skall undvika. Anledningen till att det blev just Altro Aquarius som föreskrevs var att det är lika stegsäkert barfota som med skor. En vanlig situation är ju att den boende är barfota i sitt badrum medan personalen som hjälper till har skor. Säkerheten för båda är förstås viktig. En annan orsak till valet handlar om designen. Aquarius finns i en mängd färger, bl. a. den som heter Swan och som har inslag av guld. Den passade därför bra ihop med andra detaljer i lokalerna som också har fått guldinslag,” säger Tjärnström.

Altro Aquarius är ett säkerhetsgolv för våtutrymmen som har mycket hög stegsäkerhet både i vått och torrt. Halkrisken är en på miljonen (PTV ≥36) mot vanliga föroreningar i våtrum som schampo, balsam och duschtvål, testat både med skor och utan. Altro Aquarius minskar därför kraven på personalen att alltid hålla golvet torrt, utan istället kan fokusera på att tvätta, torka och klä brukaren utan att behöva oroa sig för att någon ska halka.

Valfriheten på färger har nyligen utökats från 20 till 36. De nya färgerna ger det där mjuka och enhetliga utseende som man gärna vill ha i hemliknande miljöer.

Ladda ner PDF

Kungshults-vardboende-Sweden-Altro-Aquarius-06