Produktprover

 • Sample basket
 • Change country

  Select a country

 • Search the site

  Search the site

Villkor – quiz om 100 år med Altro

Tävlingen körs varje kalendermånad mellan den 7 januari och 20 december 2019 och är öppen för alla webbplatsbesökare i åldern 18 år och uppåt.

Du behöver inte vara kund hos Altro för att delta. Tävlingen är dock inte öppen för anställda på Altro, deras familjemedlemmar eller tredje part med direkt anknytning till tävlingsorganiserandet. Du kan delta i tävlingen en gång per kalendermånad men inte mer än åtta gånger under tävlingsperioden.

Priser att vinna: Amazon Echo Dot eller motsvarande produkt i respektive land.

Tävlingsdeltagandet är kostnadsfritt och det föreligger inget köptvång. Du deltar genom att besvara frågorna på www.altro.com/altro100.

Altro kan inte godta någon annan form av deltagande. Den sista tävlingsrundan avslutas vid midnatt den 20 december 2019 (GMT).

I slutet på varje kalendermånad, samt den 20 december 2019, kommer det att utnämnas en vinnare. Deltagarna med högst poäng på ledartavlan vid midnatt (GMT) den sista dagen i varje kalendermånad eller den 20 december 2019, vinner priset för aktuell månad.

Den första dagen i varje kalendermånad raderas ledartavlan och poängräkningen för påföljande månad börjar om från början.

Deltagarna får poäng genom att svara rätt på frågorna i den webbaserade frågetävlingen. Den webbaserade frågetävlingen är på tid och utgörs av flervalsfrågor. Varje deltagare får sju frågor om Altro under de senaste 100 åren samt om olika historiska händelser under de gångna hundra åren.

Deltagarnas poäng sätts i slutet av frågetävlingen och beräknas utefter antalet rätta svar, samt hur snabbt frågorna har besvarats. När mer än en fråga i rad har besvarats rätt ges bonuspoäng. Frågetävlingen består av sju (7) tävlingsrundor. Under varje tävlingsrunda får deltagarna besvara en fråga under tio sekunders nedräkning. I varje tävlingsrunda ges högst tio poäng. När deltagaren väljer ett svar avbryts nedräkningen. Antalet poäng som den tävlande tilldelas för rätt svar bestäms utifrån antalet sekunder som kvarstår av nedräkningstiden. Felaktiga svar ger inga poäng. För rätta svar ges poäng enligt följande:

 • Nio sekunder eller mer kvar att räkna ner: 10 poäng
 • Åtta sekunder eller mer, men mindre än nio sekunder kvar att räkna ner: 9 poäng
 • Sju sekunder eller mer, men mindre än åtta sekunder kvar att räkna ner: 8 poäng
 • Sex sekunder eller mer, men mindre än sju sekunder kvar att räkna ner: 7 poäng
 • Fem sekunder eller mer, men mindre än sex sekunder kvar att räkna ner: 6 poäng
 • Fyra sekunder eller mer, men mindre än fem sekunder kvar att räkna ner: 5 poäng
 • Tre sekunder eller mer, men mindre än fyra sekunder kvar att räkna ner: 4 poäng
 • Två sekunder eller mer, men mindre än tre sekunder kvar att räkna ner: 3 poäng
 • En sekund eller mer, men mindre än två sekunder kvar att räkna ner: 2 poäng
 • Mer än noll sekunder, men mindre än en sekund kvar att räkna ner: 1 poäng

I varje tävlingsrunda, från runda två till sju, ges också bonuspoäng. Varje gång som rätt svar ges i tvåföljande rundor, från runda två till sju, ges fem bonuspoäng. I hela tävlingen delas maximalt 30 bonuspoäng ut.

Altro kontaktar alla vinnare per e-post på den e-postadress som uppgivits i respektive anmälningsformulär. Vinnaren måste bekräfta att han/hon godtar det som står genom att svara på e-postmeddelandet. Altro, eller den lokala posttjänsten för rekommenderade försändelser, skickar priset som rekommenderad försändelse till vinnaren. Antingen på den adress som efterfrågats i bekräftelsemeddelandet som vinnaren fått sig tillskickat per e-post, eller till den adress som uppgivits i respektive anmälningsformulär. Vinnaren kan inte byta priset mot ett annat pris eller mot kontanter.

Genom att gå med i den här tävlingen intygar du att de uppgifter som du uppger till Altro inte kränker den intellektuella egendomen, integriteten eller några andra rättigheter som tillhör en tredje part, och att de inte innehåller någonting som är förolämpande, skymfande, motbjudande, oanständigt, ofredande eller hotfullt. Altro förbehåller sig rätten men inte skyldigheten att undersöka, filtrera och/eller övervaka den information som du uppger samt att revidera eller ta bort samma information.

Altro åtar sig inget ansvar för deltagande som inte kunnat fullföljas på grund av tekniska fel, dåligt fungerande teknik, hårddisk- eller programvarufel eller någon form av felaktigt fungerande satellit, nätverk eller server.

Du förutsätts ha accepterat och godkänt att dessa villkor gäller när du påbörjar ditt deltagande. Altro förbehåller sig rätten att vägra ett deltagande, diskvalificera eller motsätta sig prisbelöning om Altro på skäliga grunder anser att du har brutit mot några av dessa villkor. Under alla omständigheter kommer Altros beslut att vara slutgiltigt och brevväxling eller diskussioner kommer inte att ingås.

Personuppgifter som uppges under tävlingens gåing kommer endast att behandlas enligt informationen i Altros integritetspolicy.

Tävlingen styrs av brittiska lagar och alla tävlingsdeltagare lyder under jurisdiktionen vid brittiska domstolar.

Organisatör: Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City, SG61NW, Storbritannien