Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

1. Det faktum att golvet inte fästs med hjälp av sedvanligt lim innebär att golvmaterialet inte är nedsmutsat av sådana rester som ofta finns under golv när det lyfts upp. Eftersom det inte heller finns några skador på undergolv och angränsande väggar krävs det inget reparationsarbete som är förknippat med ytterligare resursanvändning. Ni sparar även tid eftersom golvet inte behöver slipas om och ingen fuktspärr behövs.

2. Med limfria golv luktar det inte lim från era kunders installerade golv. Detta är viktigt på sjukhus och i andra byggnader med utrymmen som inte går att stänga till om. Dessutom kan avbrottstiden och stressen för användarna reduceras till ett minimum.

3. I utrymmen med golv utan lukt av lim behövs det inte heller någon ventilationsutrustning.

4. Golvet kan det läggas på en fuktig yta med upp till 97 procents relativ luftfuktighet, utan att man behöver vänta på att ytan ska torka. Därmed sänks även kundernas arbets- och materialkostnader.

5. Limfria golv bidrar till att sänka den miljöpåverkan som kundernas specifikationer kan ge - A+ BRE Generic Green Guide Rating for Safety Flooring (allmänna riktlinjer för miljövänliga stegsäkra golv), fullständig information finns på www.thegreenguide.org.uk

6. Altros golv har genomgått omfattande externa tester med avseende på flyktiga organiska föreningar. Flyktiga organiska föreningar avges i atmosfären av vissa ämnen och produkter. Man tror att exponering för flyktiga organiska föreningar kan orsaka besvär såsomdålig inomhusmiljö, nedsatt inlärningsförmåga i skolor och sänkt produktivitet på kontor. Koncentrationen av flyktiga organiska föreningar är vanligtvis fem gånger så hög inomhus som utomhus. Våra golv följer nationella och internationella kvalitetscheman för inomhusluft, bl.a. Svenska byggvarudeklarationer och FloorScore, kvalitetsschemat för inomhusluft som används med Leadership in Energy and Envionmental Design (LEED) i Nordamerika.

7. Innehar en M1-klassificering - M1-klassificeringen ingår i det finska frivilliga klassificeringssystemet för inomhusklimat. Klassen M1 är den lägsta emissionsklassen i detta frivilliga finska system för klassificering av emissioner från byggnadsmaterial. Klassificeringssystemet är avsett för användning inom konstruktions- och byggnadssektorn och tillhörande entreprenörsverksamhet, samt inom byggnadsmaterialindustrin när sunda byggnader ska byggas.

8. Limfria golv är fullständigt återvinningsbara, både före och efter det att de har installerats. Golven kan återanvändas på andra projekt. Dessutom så kan de samlas in genom Golvåteviningen och återanvändas som ny produk.

9. Golven innehåller upp till tio procent återvunnet material, vilket bidrar till att bevara världens naturresurser.

10. Golven innehåller ekologiska mjukgörare från förnybara resurser och anses vara gröna produkter som bidrar till att minska koldioxidutsläppet.

11. Tack vare Altrotekniken ”Easyclean” kräver de limfria Altrogolven färre rengöringskemikalier och mindre vatten under sin livstid. Därmed minskar golvens miljöpåverkan under användningsfasen av deras livscykel.