Våra limfria golv har designats för att ge dig ett golv som är enkelt att installera och underhålla. Dessa designambitioner har förverkligats av ett team av innovatörer och tekniska experter som oavbrutet letar efter prestationshöjande produkter som de kan erbjuda dig.