Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Vi vet att vårt limfria golv inte kommer att göra dig besviken. Men lita inte bara på detta. Vi vill dela med oss av några fundamentala testresultat så att du kan vara säker på att det kommer att prestera så som det anges under dess livscykel.

Fukt- och ångavledningstest

Test: Ett test som har utvecklats av Altro för att fastställa fukt- och ångavledning

Metodik: En bit limfritt golv placeras mellan en behållare med vatten och ett lock i en fukt- och temperaturkontrollerad kammare. Detta simulerar golvets läge över ett fuktlager. Vattnet kan endast avdunsta genom luftkanaler i materialets skyddslager. Under testet görs fortlöpande kontroller av mängden förlorat vatten, varefter ett mått på fukt- och ångavledning erhålls. Som jämförelse utfördes testet även på ett traditionellt limmat golvprov

Resultat: Efter två veckors prövning visade resultatet att fukt- och ångavledningen i de limfria golvproven var mer än dubbelt så snabb som i de traditionella golvproven. Resultatet visade också att vattenångan avdunstade genom luftkanalerna i golvets skyddslager under kontrollerade former.

Fördel: Testet visar att risken för att det i limfria golv ska bildas fula vattenbubblor som inverkar negativt på golvets prestanda försvinner om fukten får möjlighet att avdunsta genom byggnaden; ett tydligt bevis på att avledningen av vattenånga sker på ett effektivt sätt under kontrollerade former.
 

Dubbarnas bibehållande

Test: Internt test, som har utvecklats av Altro, för att kontrollera produktens prestanda och kvalitet

Metodik: Testet består av två metallplattor med en del av golvet placerad på den nedre plattan. Den övre plattan pressar ned mot den nedre för att simulera fotsteg. Denna styrka motsvarar fotsteg hos en person med en genomsnittligt vikt på 90 kg.

Resultat: Efter 500 000 steg och en återhämtning på 24 timmar, bibehöll provbiten > 75 % av dubbarnas höjd.

Fördel: Testet bevisar att fuktens ångpassage kommer att fungera under golvets hela livscykel eftersom dubbarna inte kommer att kollapsa.

Inbuktningar

Test: EN 24343-1

Metodik: Genom att använda en digital mikrometer mäts den resterande inbuktningen mellan maximal inbuktning efter 2,5 timme av punkttryck och därefter efter en återhämtning på 2,5 timme.

Resultat: Godkänt

Fördel: Testet bevisar stabilitet med statiska föremål som inkluderar stols-/bordsben. Detta indikerar att golvet är lämpligt för användning med laboratoriepallar, skol-/matsalsstolar o.s.v. där potentiell golvskada från punktbelastning ska undvikas.
 

Rivhållfasthet

Test: ISO 34-1 Metod A

Metodik: En maskinell mätning av rivhållfasthetens medelvärde i maskinriktningen (MD) och tvärriktningen (XMD) anger hur mycket styrka krävs för att påbörja en reva.

Resultat: Altros limfria golv är motståndskraftiga mot revor på samma sätt som fastlimmat golv av vinyl.

Fördel: Testet bevisar att våra limfria golv inte kommer att bilda revor när utrustning/möbler dras eller när tunga laster/vagnar skjuts över dem. Golven är lämpliga för tung hög trafik och krävande områden eller installationer där golv av sämre kvalitet kan bilda revor, t.ex. sjukhuskorridorer, universitet, hotell, livligt trafikerade arbetsområden o.s.v.

Utbuktningar

Test: EN 4918

Metodik: Ett test med rullande stolshjul utförs på en provbit för att demonstrera om mönstret på ytan buktar ut och om ytan uppvisar vridningar när en vikt dras över den.

Resultat: Godkänt

Fördel: Testet bevisar hållbarheten och motståndskraften hos Altros limfria golv mot rullande stolshjul/hjultrafik och att golvets struktur upprätthålls utan att kompromissa med estetiken.