Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Altros lösningar, från kök till gästutrymmen

Golv och väggbeklädnader från Altro är synonymt med säkra och hygieniska kök men även när du kliver över tröskeln och in i övriga rum kan du fortsätta att gå runt med Altro under fötterna. Vi har inte bara tåliga och motståndskraftiga golv för personalutrymmen, vi har också estetiskt tilltalande golv och väggbeklädnader för att ge rätt stämning i publika miljöer som till exempel matsalar, receptioner, korridorer och toaletter. Vi har golv som är bekväma, ljuddämpande och limfria, vilket kan förkorta installationstiden, dämpa oljud och samtidigt tillhandahålla golv som är behagliga att gå på i byggnadens entré och inomhusmiljöer.

Vi har lösningarna för just er, och ser till att ni får hjälp med allt ni behöver - när ni behöver det.