Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Altro för kök

Det uppstår smutspartiklar i alla kök - från små cafékök till kök i stora restauranger med mer än 100 kuvert. Våra system för kök är ogenomträngliga, hygieniska och säkra produkter som har fått godkänt av HACCP och lämpar sig för köksmiljöer. Våra system skyddar inte bara människorna som använder systemen, de skyddar även miljön och de som ansvarar för de anställdas och besökarnas hälsa och säkerhet.

Med Altro Stronghold 30/K30 kan personalen känna sig trygg. Golvet har Altros högsta stegsäkerhetsvärde (ett PTV-värde på 55 samt ett R12-värde), även vid förekomsten av smutspartiklar, som fett, olja och mjöl, vilka vanligtvis förekommer i kök. Risken för att halka är så låg som en på miljonen under hela golvets livstid. Det 3 mm tjocka golvet är bekvämt att gå på och dämpar ljud med 10 dB varvid hektiska och slamriga köksmiljöer blir mer behagliga för personalen.

Altro Stronghold 30/K30 klarar temperaturer mellan -30 °C och +60 °C och kan därför användas i hela köket, även i frysskåp.

Väggbeklädnaden Altro Whiterock FR kan svetsas och är därmed fri från fogar. Om väggbeklädnaden installeras på rätt sätt uppstår inga glapp mellan väggbeklädnaden och golvet där bakterier, mögel och ohyra annars kan ansamlas.