Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

HACCP godkänd

HACCP är en internationell metod för säkerhetsbedömning av livsmedel. I Europa är analysen ett juridiskt krav enligt förordning EG nr. 862/2004 och det fordras en riskbedömning av alla utrymmen för tillredning av livsmedel som har "kritiska styrpunkter" där livsmedelssäkerheten skulle kunna äventyras. Som risk räknas:

  • förorening genom personal eller installationer och utrustning som är dåligt skött.
  • kemiska, fysiska eller allergena risker som orsakas av ingredienser, hantering, installationer eller utrustning, däribland golv och väggar.

Produkterna från Altro är några av de få golv och väggbeklädnader i världen som har fått godkänt enligt HACCP och erhållit ett internationellt certifikat. Vi testar våra produkter på plats och har samarbetat med kunder, designers och installatörer i åratal. Därför kan vi tillhandahålla system av högsta tillgängliga standard på marknaden.

"Produkterna från Altro är några av de få golv och väggbeklädnader i världen som har fått godkänt enligt HACCP och erhållit ett internationellt certifikat för tjänster och leverans av produkter som ej är livsmedel. Detta betyder att produkterna har genomgått en bedömning av en tredje part och befunnits vara hygieniska och tillförlitliga för användning i miljöer med livsmedel. Både golven och väggbeklädnaderna från Altro är fogfria och ogenomträngliga, så att inga bakterier kan ansamlas. Produkterna är dessutom lätta att rengöra. Båda dessa parametrar är viktiga inom livsmedelsindustrin."

Richard Mallett, Chef för HACCP International I Europa