Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Hygien och smuts

När ni serverar era omsorgsfullt tillagade rätter är bekymmer om smutspartiklar i maten det sista ni vill ha. Vi uppfann säkerhetsgolven och de hygieniska väggbeklädnaderna och vet- tack vare många års erfarenhet - att våra produkter motstår tidens tand i hektiskaköksmiljöer. Produkterna har prövats och testats under årtionden.

I motsats till kakel går våra speciella kökssystem snabbt att installera och har en hygienisk övergång mellan ytorna för att förhindra att bakterier, mögel och smutspartiklar ansamlas. Väggbeklädnaderna och golven har en ogenomtränglig yta utan fogar där ohyra kan gömma sig.

Väggbeklädnaden Altro Whiterock FR uppfyller kraven i alla europeiska standarder för hälsa och sjukvård, säkerhet och miljöskydd. Altro Whiterock FR är mer slagtåligt än kakel, där sprickor lättare uppstår, vilka kan bli gömställen för bakterier som sen vandrar vidare till maten. Altro Whiterock FR kan svetsas och därmed installeras utan fogar.

Vår kökslösning är HACCP godkänd, vilket betyder att den är säker att använda i miljöer med livsmedel, däribland storkök. Ytorna är mycket tåliga och kan därför tryckspolas. De tål även vanliga rengöringsmedel alldeles utmärkt. När ert kök är rent har ni därmed ett säkert kök.