Planritning - kök

Följande planer över golv visar hur Altros lösningar fungerar i köksmiljöer och intilliggande utrymmen.

Se hur din favoritprodukt skulle se ut med vår tredimensionella visualisering av utrymmen.