Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Altros lösningar

Vår golvserie är framtagen för en rad olika miljöer, bland annat sjukvårds-, hotell- och undervisningsmiljöer och ska skydda personal som har hand om vårdhemsgäster, gäster i våtrum på hotell och studenter som duschar efter idrottsaktiviteter.

Halk- och fallolyckor är inte det enda att tänka på när det gäller våtutrymmen. Fuktiga och dåligt städade inomhusmiljöer kan leda till bakterie- och mögelansamlingar som kan påverka såväl hälsa som rummens utseende. Våra stegsäkra golv och hygieniska väggar för våtutrymmen kan användas för att skapa lättskötta och säkra miljöer.

Med våra estetiskt tilltalande lösningar i en rad olika färger samarbetar vi med er för att skapa välkomnande och tilltalande utrymmen i miljöer som det ställs höga krav på.