Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Badrumsmiljöer-Hotell oct vårdhem

Säkerheten kommer först

I badrumsmiljöer är det viktigt att användarna känner sig trygga och har det bekvämt. Hotellgäster vill inte löpa risken att halka i ett elegant våtrum utan behöver känna att de tryggt kan gå omkring i badrummet, med skor eller barfota. På samma sätt behöver gästerna som går till hotellgymmet eller spainrättningen för ett avslappnande bastubad kunna känna sig trygga där de är, oavsett vilka föroreningspartiklar som finns där.

Vårdhemspersonal som badar eller bistår de boende behöver känna sig trygga. Golven på vårdhem behöver även uppfylla en del viktiga, praktiska krav utan att det sker på bekostnad av en trivsam miljö.

"Altro Aquarius är ett estetiskt tilltalande golv som uppfyller alla krav vi ställer för att våra boende ska vara trygga."
Isabel Reneses, Chef på centret "Casa Vapor Gran", Mútua Terrasa, Spanien