Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Säkerhet / Testa

Förebygga halkolyckor där det behövs: våra testresultat

Vi på Altro kombinerar olika halkskyddstester i branschen för att få så exakta bevis som möjligt på hur säkra våra golv faktiskt är.

Vi anser att sedvanliga tester i branschen inte alltid ger en tydlig bild av halkrisken och att värdekategorierna är för breda. Det är därför som vi kombinerar dem.

Våra stegsäkra golv för våtutrymmen är testade med sådana smutspartiklar som förekommer i verkligheten, däribland duschtvål, schampo och balsam. Altro Aquarius har ett PTV-värde på ≥ 36 (bild 96) och trots alla dessa smutspartiklar är halkrisken bara en på miljonen. Med enbart vatten är PTV-värdet för golvet ≥ 50 (bild 96).

På ramptestet uppnår Altro Aquarius värdet R11.

Pendeltestet (BS 7976)

Den så kallade "pendeln" är en svängande hälattrapp som, för att simulera en halkolycka, får svepa över ett bestämt område på golvet under kontrollerade former. Golvets halhet står i direkt och mätbar proportion till det uppmätta pendelvärdet. Golv som under våta förhållanden uppnår ett pendeltestvärde på ≥ 36 (bild 96), medför låg halkrisk.

Ramptestet (DIN 51130)

Ramptestet är ett välanvänt test. Värdena R9 - R13 baseras på vinkelmätningar vilka utförs på ett lutande golv som är täckt med motorolja och som en medarbetare får gå på. Vinkeln vid vilken vår medarbetare halkar utgör R-värdet. Eftersom den oftast förekommande smutspartikeln på golv är vatten, ger ett test med motorolja dock inte en sann bild av vad som skulle hända under verkliga förhållanden. Barfotaversionen av testet (DIN 51097), där ett lutande golv täcks med en tvållösning, efterliknar förhållandet i en dusch. Golven klassificeras där som A, B eller C. Altro Aquarius är klassificerat som B.