Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Entréer/receptionsområden

Området har en mängd olika funktioner. Det fungerar som både kontor och väntrum, och eftersom det är det första av skolan som föräldrar och besökare ser, är det även ett utrymme som representerar skolans grundsyn. Här räknas det första intrycket in, och som arbetsplats måste det vara en lugn oas i den livliga omgivningen.

I detta välanvända, upptagna utrymme kommer nedstängningstiden att vara ett problem. Altro Cantata halverar installationstiden och minskar störningarna avsevärt. Inget lim innebär ingen tillhörande lukt — perfekt på en plats där människor arbetar. Dessutom ger akustikdämpningen på 14 dB en lugnare plats på sikt. Altro Cantatas utmärkta motstånd mot permanenta märken säkerställer att golvet tål de stolar och stående möbler som finns här, och det har samtidigt våra mest avancerade rengöringsegenskaper, så att utrymmet ser ut som det ska. Det är 100 % återvinningsbart både före och efter installation och bidrar därmed till att minska miljöpåverkan.

Om det inte är ett problem att minska stilleståndstiden, eller om ett traditionellt limmat golv föredras, överväga Altro Orchestra som erbjuder 15 dB akustikdämpning, och har Altro Easyclean Technology som hjälper till att säkerställa att golvet enkelt kan rengöras och behålla sitt utseende på lång sikt.

Allmänna cirkulationsområden/korridorer

Golv i korridorer och allmänna cirkulationsutrymmen används ständigt av både små och stora fötter, samt av utrustningsvagnar, och därför måste de vara tåliga och samtidigt se bra ut. Dessa utrymmen kan vara bullriga när eleverna förflyttar sig från ett rum till ett annat, så ljudreduktion är en viktig egenskap här, eftersom det minskar distraktionen för de elever som fortfarande koncentrerar sig.

Driftstopp kan vara ett problem i ett utrymme som ständigt används. Altro Cantata är ett M1-certifierat limfritt golv med 14dB akustikdämpning. Installationen tar hälften så lång tid som ett traditionellt limmat golv: golvet kan läggas och användas samma dag, även på nygjuten betong med RF upp till 97 %. Det bildas inga veck och golvet rubbas inte när det väl är på plats, och i slutet av dess livslängd kan hela golvet lyftas upp och återanvändas eller återvinnas. Det finns i 29 nyanser, inklusive träliknande alternativ och mjuka nyanser, vilket ger en fantastisk designfrihet och gör det enkelt att skapa zoner som gör det lättare att hitta vägen.

Altro Orchestra är ett hållbart golv som erbjuder 15 dB akustikdämpning, vilket minskar ljudet från fotsteg. Dess utmärkta motstånd mot intrycksmärken säkerställer att golvet tål vagnar och stolar. Tack vare Altro Easyclean Technology är golvet enkelt att rengöra och behåller sitt utseende längre.