Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Entréer/receptionsområden

Området har en mängd olika funktioner. Det fungerar som både kontor och väntrum, och eftersom det är det första av skolan som föräldrar och besökare ser, representerar utrymmet även skolans grundsyn. Här räknas det första intrycket in, och som arbetsplats måste det vara en lugn oas i den livliga omgivningen.

Altro Cantata halverar installationstiden och minskar störningarna avsevärt. Inget lim innebär ingen tillhörande lukt — perfekt på en plats där människor arbetar. Dessutom ger akustikdämpningen på 14 dB en lugnare plats på sikt. Altro Cantatas utmärkta motstånd mot permanenta märken säkerställer att golvet tål de stolar och stående möbler som finns här, och det har samtidigt våra mest avancerade rengöringsegenskaper, så att utrymmet ser ut som det ska. Det är 100 % återvinningsbart både före och efter installation och bidrar därmed till att minska miljöpåverkan.

Om det inte är ett problem att minska stilleståndstiden, eller om ett traditionellt limmat golv föredras, överväg Altro Orchestra som erbjuder 15 dB akustikdämpning, och har Altro Easyclean Technology som hjälper till att säkerställa att golvet enkelt kan rengöras och behålla sitt utseende på lång sikt.

Allmänna cirkulationsområden/korridorer

Cirkulationsområden i skolor används nästan hela tiden - tusentals fotsteg dagligen - så golvet måste vara hållbart och lätt att rengöra. Korridorer, utrymningsområden och mottagningsutrymmen tar upp den största golvytan inom en skola och fungerar som ingångsport till resten av byggnaden. Detta innebär att ett långvarigt driftstopp inte är ett alternativ, så installationen måste vara snabb och enkel.

Altro Cantata är ett M1-certifierat limfritt golv som erbjuder 14 dB akustikdämpning och är bekvämt att gå på. Installationen tar hälften så lång tid som ett traditionellt limmat golv: golvet kan läggas och användas samma dag, även på nygjuten betong med RF upp till 97 %. Det bildas inga veck och golvet rubbas inte när det är på plats, och i slutet av dess livslängd kan hela golvet lyftas upp och återanvändas eller återvinnas.

Om golvet ska installeras i en nybyggd fastighet, eller under ett lov, och man föredrar ett limmat golv är Altro Orchestra ett alternativ med 15 dB akustikdämpning och skön komfort under fötterna.