Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Entréer/receptionsområden

Det händer otroligt mycket på dessa ställen. Både fötter och hjul är i ständig rörelse, människor sitter och väntar på transport eller på sina nära och kära, och receptionspersonalen arbetar. Detta innebär att buller kan vara ett problem och variationen av de olika användningssätten ställer stora krav på golvet. Med så mycket trafik måste det dessutom vara lätt att städa upp indragen smuts från skor eller hjul.

Dessa utrymmen är i ständigt bruk: bokstavligen 24 timmar om dagen i vissa fall, alltså är en lång nedstängningstid inte ett alternativ. När så är fallet kan det M1-certifierade, limfria Altro Cantata halvera installationstiden, och inget lim betyder ingen lukt. Golvets hållbarhet och städbarhet innebär att det fullt ut klarar kraven som detta hektiska utrymme ställer, och dess 14 dB akustikdämpning bidrar till att minska bullret. Det är 100 % återvinningsbart både före och efter installation och bidrar därmed till att minska miljöpåverkan.

Om nedstängningstiden inte är ett problem, eller om ett limmat golv föredras, är Altro Orchestra ett slitstarkt golv med M1-certifiering. Det ger 15 dB akustikdämpning, vilket minskar ljudet från fotsteg och skapar lugnare arbetsutrymmen och väntrum. Det är bekvämt att gå på, gynnar personal som är står och går mycket i jobbet, och dess utmärkta motstånd mot intrycksmärken säkerställer att golvet klarar vagnar och rullstolar. Tack vare Altro Easyclean Technology är golvet enkelt att rengöra och behåller sitt utseende längre.

Allmän cirkulation/korridorer till väntrum/patientrum/fysioterapi

Korridorerna finns till för att ta oss från punkt A till punkt B och används dygnet runt. De leder också till, och passerar, väntrum till olika kliniker och avdelningar. Det finns praktiska krav, bland annat ska golvet vara lätt att hålla rent och klara av vagnar, barnvagnar och rullstolar. Samtidigt använder vi dessa utrymmen för att ta oss till möten vi är nervösa inför, att besöka sjuka släktingar och vänta på nyheter, vilket gör behovet av bekväma och tysta utrymmen uppenbart.

Dessa vältrafikerade utrymmen används hela tiden och kan vara det enda sättet att komma åt andra områden, vilket innebär att de inte kan vara ur funktion länge. Det lättrengjorda M1-certifierade, limfria golvet Altro Cantata är utformat för stora påfrestningar, och finns i olika nyanser; från subtila naturliga färger till vackert levande och träliknande alternativ. Det ger 14 dB akustikdämpning, vilket minskar ljudet från fotsteg och skapar lugnare arbetsutrymmen och väntrum, samtidigt som det är bekvämt att gå på. Att installera Altro Cantata så nära väntrum, behandlingsrum och patientrum har fördelen att ingen lukt från golvlim kan påverka patienterna och personalen. Installationen tar hälften så lång tid som ett traditionellt limmat golv och golvet håller sig stilla när det väl är på plats.

Ett traditionellt limmat alternativ är Altro Orchestra , ett slitstarkt golv med M1-certifiering. Liksom Altro Cantata är det bekvämt att gå på, perfekt för personal som tar långt över 10 000 steg dagligen, och dess utmärkta motstånd mot intrycksmärken säkerställer att golvet klarar vagnar och rullstolar. Altro Orchestra erbjuder också 15 dB akustikdämpning. Golvet finns i många olika nyanser och tre olika mönster, vilket gör det enkelt att använda färg och utseende för att hjälpa besökare och patienter att hitta vägen och skapa ett icke-kliniskt utseende.

Servicekorridorer till serviceområden och tvättrum/lager/desinfektionsrum/kök

Dessa områden utsätts för mycket svåra påfrestningar. De används ständigt av jäktad personal, de måste klara av hjul, spill och indraget smutsvatten. Golven måste klara av den tunga trafiken, skydda användarna från att halka och vara lätta att rengöra och underhålla.

Altro Reliance 25 erbjuder en kombination av städbarhet och fläckbeständighet för att hålla dessa korridorer snygga under lång tid, och med hög halkbeständighet minskar halkrisken till en på miljonen. Det är 2,5 mm tjockt och utrustat för att hantera all slags sjukhustrafik. Och eftersom det finns i 27 nyanser kan det användas för att hjälpa besökare och patienter att hitta rätt genom färgkodning, vilket även erbjuder en viss designflexibilitet. Det måste inte vara grått bara för att det används i serviceutrymmen!

Om driftuppehåll är ett problem och installationshastigheten är avgörande är Altro XpressLay ett limfritt golv som kan minska störningen genom att halvera installationstiden. Liksom alla limfria golv från Altro kan det installeras ovanpå ett befintligt golv eller på nygjuten betong med RF upp till 97 %. Ett stegsäkert golv som motverkar potentiell halkrisk och klarar av den tunga trafiken. Altro XpressLay testades med ett 900 kg borraggregat med larvspår: inga veck, ingen rörelse.