Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Fundera på det här. När du spolar en toalett blandas vattnet i toalettstolen med partiklar av avfallet. Därefter skjuts ett osynligt moln av de här partiklarna upp i luften, så långt som upp till 25 cm. Det förorenade vattnet kan ligga kvar på de olika ytorna i 90 minuter¹.

Hur får det här dig att känna dig? Troligtvis lätt illamående och fast besluten om att fälla ner locket varje gång du spolar. Det är en påminnelse om att vi inte alltid ser riskerna, att vi ofta låter andra ta hand om vår hälsa och säkerhet, och att andra låter oss ta hand om deras hälsa och säkerhet.

När vi planerar och tar hand om offentliga utrymmen är vi medvetna om att rengöringen har stor betydelse på tre områden, vare sig den är effektiv eller bristande; först och främst för hur väl folk skyddas mot att halka. Därefter för hur hygienisk en omgivning är, särskilt för känsliga personer. Det tredje området är för hur folk upplever ett utrymme; huruvida det kan leda till att folk bestämmer sig för att undvika en restaurang efter att ha blivit dåliga efter besök, att ett sjukvårdsutrymme upplevs som riskfyllt, eller att folk inte trivs på sin arbetsplats.

Städning är ett område som vi fortlöpande forskar inom vad gäller produktutveckling, kundstöd och dagsaktuella informationskällor, t. ex. våra nedladdningsbara riktlinjer. Vi vet att detta kan vara ett svårt kapitel och det är ingenting vi tar med ro.

Ett av områdena vi har tittat på är biocidernas roll när det gäller väggbeklädnader. Vi vet att det för närvarande inte finns några tester med vilka man kan bevisa att vårdrelaterade infektioner (VRI) minskar med biocider på ett effektivt sätt. Städning och effektiv handrengöring är mer tillförlitliga metoder för förebyggande av bakteriespridning.

De goda nyheterna är att det är lätt att göra städningen effektiv. Vi vet hur era städteam städar och att det beror på hur mycket tid de har på sig, vilken utrustning och vilka rengöringsmedel de kan använda och storleken på de utrymmen som ska städas. Vi vill kunna bidra till att göra städningen så effektiv som möjligt och har därför tagit fram riktlinjer för hur olika smutspartiklar kan tacklas samt vilka fördelar det finns med olika rengöringsmedel och rengöringsmetoder. Om ni behöver hjälp med att fastställa vilken rengöringsregim som skulle fungera bäst för ert utrymme, kan ni kontakta oss på.

¹Best et al. Potential for aerosolizaton of Clostridium difficile after flushing toilets: the role of toilet lids in reducing environmental contamination risk. Journal of Hospital Infection. 2012;80:1-5.