Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

I forskning som gjorts på Leeds Universitet har man testat luften ovanför offentliga toaletter och funnit att Clostridium Difficile, en bakterie som kan få oss att bli riktigt sjuka, kan skjutas hela 25 cm upp i luften, varje gång som toaletten spolas med locket uppfällt. Bakterien hittades runt toaletten och på golvet. Forskningen visar att golven på offentliga toaletter innehåller runt två miljoner bakterier per 2,5 cm², vilket är fem gånger så mycket som på en genomsnittlig toalettstol³.

Detta är bara ett exempel på hur offentliga toaletter, utan regelbundna, effektiva hygienregimer utgör en risk för vår hälsa. Risken är högre för känsliga personer, personer som inte är friska, har nedsatt immunförsvar, är mycket unga eller äldre.

² Best et al. Potential for aerosolizaton of Clostridium difficile after flushing toilets: the role of toilet lids in reducing environmental contamination risk. Journal of Hospital Infection. 2012;80:1-5. https://badgut.org/information-centre/a-z-digestive-topics/germs-in-the-loo/

³ https://www.cleansweephire.co.uk/2016/07/10-facts-you-didnt-know-about-industrial-cleaning/

Hur rent ett utrymme hålls kan in loppet av en dag påverka de av som tillbringar dagen på jobbet eller i skolan. Hela 98 % av alla kontorsarbetare kommer någon gång under sin livstid att drabbas av en smittsjukdom till följd av dålig hygien på arbetsplatsen. Nästan en tredjedel av alla arbetare säger att deras allergiska symptom förvärras på arbetsplatsen och sjukfrånvarukostnaderna i Storbritannien är 7,1 miljarder pund per år. Dessa kostnader skulle minska drastiskt enbart genom regelbunden användning av dammsugaren9. I skolor där sannolikheten att dålig handhygien förekommer är större, är spridningen av förkylningar, magvirus och andra smittsjukdomar något som drabbar både personal och studenter. Under år 2017/2018 berodde 55 % av all skolfrånvaro på sjukdom. Detta är dock aningen mindre än de två föregående skolåren10.

9https://www.cleansweephire.co.uk/2016/07/10-facts-you-didnt-know-about-industrial-cleaning/
10 Department of Education - https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/787463/Absence_3term_201718_Text.pdf

Genom att välja Altros golv och hygieniska väggar blir utrymmena lättare att hålla hygieniska. Om lösningarna kombineras erhålls ett komplett, hygieniskt system som motverkar bakterieansamlingar och ni kan vara lugna för att både golv och vägg kommer att bli lätt att rengöra.

 

Mer information om hur och varför Altros väggar och golv bidrar till att skapa en hygienisk miljö finner du här.

”Vi valde Altro Whiterock för att kunna erbjuda den goda hygien som krävs. Väggytan är alldeles jämn och därför lätt att hålla ren. När vi fick nys om produkten föll det sig naturligt att välja den.”

Petri Lempiäinen,
Chef, Joensuu Terveystalo privatsjukvård, Finland.