Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Snabbvägledning

Det bästa sättet göra rent på ett effektivt sätt är att välja rätt rengöringsmedel för den smuts som ska angripas.

Tack vare rengöringsmedlets egenskaper lyfts smutsen upp och hålls kvar så att den inte åker omkring under städningen. Det är viktigt att rengöringsmedlet lämnas kvar på golvet i enlighet med tillverkarens anvisningar, så att tiden räcker till för att detta ska ske. Det som skiljer de olika rengöringsmedlen från varandra är hur sura eller basiska de är. Detta mäts med pH-skalan som går från 0 (surast) till pH 14 (mest basiskt).

Om flera utrymmen ska städas, antar vi att städteamet endast använder ett sorts rengöringsmedel. Om så är fallet går det bra med ett neutralt rengöringsmedel (pH 7), vilket är effektivt mot daglig smuts. En kombination av vanligt rengöringsmedel och desinfekterande rengöringsmedel är däremot bra för utrymmen där det är vanligt med matrester eller hudavfall, håravfall eller kroppsfett, eftersom detta minskar bakterietillväxten.

Vi råder er att späda ut rengöringsmedlet enligt tillverkarens anvisningar. Om mängden rengöringsmedel är otillräcklig blir rengöringen mindre effektiv. Om mängden rengöringsmedel är för stor kan det bildas ett tunt skikt på golvet, vilket minskar stegsäkerheten och gör så att smutsen lättare fastnar. Det i sin tur stimulerar bakterietillväxten. Detta är också en vanlig orsak till fläckiga och missfärgade golv samt till olika problem i samband med kemisk skadegörelse, såsom krympning.

”Folk återkommer till lägenheten om och om igen och säger att de älskar den nya stilen och att de är så imponerade av hur tjusig lägenheten är. Vi tycker också att golven är lätta att städa och väldigt hållbara.”

Richard Tyas
Chef, Best Western Premier Mount Pleasant Hotel

Här är vår snabbvägledning till rengöringsmedel:

Basiska rengöringsmedel: Rengöringsmedel som har ett pH-värde > 9,5 fungerar för upplösning av fett och emulgering av smuts. Ett basiskt rengöringsmedel är sålunda idealiskt vid fettig och organisk smuts. Ju mer basiskt rengöringsmedlet är desto effektivare fungerar det för borttagning av fett, men det blir också mer frätande och kan därför åsamka skada på målade ytor. Det är därför viktigt att skölja noggrant efteråt.

Sura rengöringsmedel: Rengöringsmedel som har ett pH-värde < 5 är sura och ett bra alternativ vid oorganisk smuts, såsom kalkrester.

Neutrala rengöringsmedel: Neutrala rengöringsmedel (pH-värde = 7) är mindre aggressiva och innehåll färre kemikalier. Detta gör dem mer användarvänliga och inverkar mindre negativt på miljön. De är effektiva vid vardagssmuts på en rad olika ytor men inte så effektiva vid kraftig smuts. De är inte heller så effektiva vid fettig smuts. I det senare fallet lämpar det sig bättre med ett basiskt rengöringsmedel.

Kombinerade rengöringsmedel/desinfekterande rengöringsmedel: Med denna kombination minskar bakterietillväxten vid rengöring från organisk smuts, såsom matrester, hudavfall, håravfall eller kroppsfett, vilket är viktigt när en viss hygienstandard behöver upprätthållas.