Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Det är viktigt med hygien för säkerheten. Om inte golvet går lätt att göra rent bildas det en flottig yta som blir mindre säker att gå på. Därför är det viktigt att golvet går lätt att göra rent. Det faktum att vi har valt samma golv till ett större utrymme efter två år, är en fantastisk eloge till Altro

Tommy Johansson,
Byggnads- och fastighetschef på varuhuset Gekås Ullared, Sverige.

För att försäkra att stegsäkra golv håller sig säkra och rena hela livslängden är korrekt och grundlig rengöring en viktig del av golvunderhållet. Att hålla miljön ren och hygienisk är en sak men effektiv rengöring spelar också en avgörande roll för att golvets fortsatta prestanda ska motsvara den standard som krävs.

Om en riskbedömning visar att du behöver ett stegsäkert golv är det för att halkrisken är hög eller mycket hög. Ytpräglingen på stegsäkra golv garanterar att det finns kontakt mellan fot och golv, även när det förekommer smuts, lera eller spill av varm dryck, till exempel. Om golvet hålls rent är komponenterna i materialet tillräckligt stora och många för att kunna bryta igenom smutspartiklarna. Detta minskar halkrisken till en på miljonen. Om golvet inte rengörs med rätt metod kan det samlas så mycket smuts och smutspartiklar på ytan att risken för halka kan öka till hela en på två.

Vi har även stegvisa riktlinjer för mekanisk rengöring, manuell rengöring och ångrengöring som kan laddas ned. Med hjälp av dessa kan du hålla golvet lika rent och snyggt som det var den dagen det installerades.

Säkerhet handlar inte bara om att förebygga halkolyckor. Naturligtvis är det allmän praxis att skydda användarna mot de infektionsrisker som är förknippade med dålig hygien men på sjukhus och andra ställen där känsliga användare kommer på besök och arbetar, kan det vara en fråga om liv och död. Detta gäller både golv och väggar.