Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Fängelse och försvar

För golv och väggar som måste tåla livets stötar och slag har Altro lösningen.

För lager, arrestutrymmen och ytor med stark trafik erbjuder våra produkter hög slitstyrka, fläckbeständighet och minskat kvarhållande av smuts vilket gör dem lätta att rengöra och underhålla.