Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Sjukhus

Inledning

Vi vet att besök i en okänd sjukhusmiljö kan orsaka ångest och stress. Därför har vi utformat ett komplett paket med golv för att skapa välkomnande, färgglada, hygieniska och säkra miljöer som är lätta att rengöra.

Vi arbetar steg för steg tillsammans med er, från projektering till underhåll, och bidrar med löpande support och expertis.

Sjukhusmiljöer skapas för att vara läkande; men att samtidigt stötta både fysiska och psykiska hälsobehov i en klinisk miljö kan vara utmanande.

Lösningar

Tillsammans kan vi utse de golv som bäst kan uppfylla de mest komplexa krav. Vi kan erbjuda golv som tillgodoser både patienternas, personalens och besökarnas behov, vare sig det handlar om golv som ska vara bekväma att gå på, ljuddämpande eller vägvisande och göra det lättare att hitta vägen.

Med hjälp av biofil design, en strategi för att ta med naturen in, kan man skapa en känsla av lugn och välbefinnande. Vi har upp till 42 olika färgalternativ och träliknande utföranden på våra golv, vilka kan användas för att skapa en biofil miljö som främjar återhämtning.

Golven från Altro har en ogenomtränglig yta som är lätt att rengöra och uppfyller de hygieniska kraven i den mest avancerade intensivvårdsmiljö. Även till dessa golv finns en omfattande färgpalett för att en välkomnande och estetiskt tilltalande miljö ska kunna skapas.

Våra tjänster

Vi kan ge vägledning i hur en säker och hygienisk miljö kan skapas i utrymmen inom specialistvården, t.ex. på psykiatriska avdelningar.