Altros losningar for sjukhus - Allmanna rum

Följande golvplaner visar hur Altros lösningar fungerar i hälso- och sjukvårsmiljöer. För mer information om att välja rätt lösningar för din installation, vänligen besök vår Produktväljare.