Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Fakta om psykisk hälsa

Oavsett vilket stadie i livet en person befinner sig i, kan den när som helst drabbas av psykiska hälsoproblem, det inkluderar nyblivna mödrar, barn, tonåringar, vuxna och äldre.

Psykiska hälsoproblem utgör den största, enskilda källan till världsekonomins börda, med en uppskattad global kostnad på 1,6 triljoner pund (eller 2,5 triljoner USD) – mer än hjärt- och kärlsjukdomar, kroniska lungsjukdomar, cancer eller diabetes var för sig.

Hur vi kan hjälpa till

Altro samarbetar med hälso- och sjukvårdsgivare för att skapa miljöer som främjar patienternas, personalens och de anhörigas fysiska och psykiska hälsobehov. Vi tillhandahåller expertis och kunskap för att de komplexa krav som ställs på hektiska sjukhus, idag och i framtiden, ska tas med i beräkningarna och installerade golv även ska kunna användas i framtiden. Med vårt enorma utbud av färger, utformanden och stegsäkra och jämna specialgolv kan er inredningsvision bli verklighet.