Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Bra design

Som ni vet kan bra design minska negativa beteenden och främja goda resultat för patienterna. Genom att minska stress och skapa en säker och positiv miljö främjas patienternas återhämtning och tilltron och stämningen bland personalen ökar. Både färger, ljus, textur, ljuddämpning, atmosfär och personlig prägel har stor betydelse.

Då vi samarbetar med experter är vi medvetna om sjukhusens behov av att skapa särskilda rum och miljöer på psykiatriska vårdavdelningar och att miljön på allmänna vårdavdelningar behöver anpassas för att patienterna ska känna sig trygga och väl till mods under tiden de är under behandling.

De fem sinnena ingår i all bra design. Till utrymmen med mycket gångtrafik och stegljud dygnet runt passar det med ljuddämpande akustiska golv, såsom Altro Serenade och Altro Wood Acoustic.

Limfria golv avger ingen lukt som kan medföra obehag för patienterna. De går också snabbt att installera och eventuella skador kan snabbt åtgärdas. Det skadade området behöver då bara skäras bort varefter ett nytt golv läggs in och svetsas på plats. Inga utrymmen behöver hållas stängda i dagar eller till och med veckor, för renovering eller reparation. Altro Cantata är en lättrengörlig lösning och Altro XpressLay ger extra stegsäkerhet i utrymmen med hög risk för vattenspill.